Ur SLU:s kunskapsbank

Ny metod för mätning av stresshormon i hundurin

Senast ändrad: 13 december 2021
Hund i snö

Adrenalin och noradrenalin är hormoner som bland annat utsöndras vid smärta och stress. Utsöndringen ökar också i samband med vissa cancertyper och hormonerna har därför potential att fungera som markörer för tumörbildning. Med målet att lägga en grund för framtida sjukdomsdiagnostik har forskare från Sveriges lantbruksuniversitet utvärderat en analysmetod för nedbrytningsprodukter av adrenalin och noradrenalin.

Adrenalin och noradrenalin bryts snabbt ner i blodet men vissa nedbrytningsprodukter är stabila i urin. I den aktuella studien utvärderade forskarna därför en analysmetod för nedbrytningsprodukterna metadrenalin och normetadrenalin i hundurin. Nivåer av nedbrytningsprodukterna jämfördes i prover tagna på klinik och i hemmiljö.

Analysmetoden fungerade för båda nedbrytningsprodukterna, med något bättre resultat för normetadrenalin. Normetadrenalin var även stabilt i rumstemperatur upp till 24 timmar utan behov av tillsatser i urinen. Prover som tagits i klinikmiljö gav högre koncentration av normetadrenalin hos hundar som inte var vana vid denna miljö.

Sammantaget visar studien att metoden fungerar för att analysera normetadrenalin i urinprov från hund, även i prov tagna i hemmiljö. Detta ger möjlighet att ta prover under lägre stress för hunden och därmed få mer tillförlitliga resultat.

Länk till publikationen

https://doi.org/10.1177/10406387211052984

Referens

Höglund K, Palmqvist H, Ringmark S, Svensson A. Quantification of normetanephrine in canine urine using ELISA: evaluation of factors affecting results. Journal of Veterinary Diagnostic Investigation. October 2021. doi:10.1177/10406387211052984


Kontaktinformation

Katja Höglund, Universitetslektor
Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi (AFB); avdelningen för anatomi och fysiologi  
katja.hoglund@slu.se, 018-672118