Ur SLU:s kunskapsbank

Ny metod underlättar forskning om inflammation hos hundar

Senast ändrad: 18 maj 2021

Hos människa är det visat att lindriga stegringar i blodet av inflammationsmarkören C-reaktivt protein (CRP) är förknippade med ökad risk för hjärt-kärlsjukdom, och ökade nivåer av CRP förekommer även vid bland annat fetma och tumörsjukdomar.

För att kunna studera om detsamma gäller hos hundar behövs en analysmetod som är utvecklad och testad för att mäta CRP på detta djurslag, eftersom metoderna som används för människa inte fungerar för hundar. Det ställs höga krav på analysmetoden, som måste kunna mäta även mycket låga koncentrationer av CRP på ett tillförlitligt sätt.

Ett hundspecifikt, hög-känsligt CRP-test har nu utvecklats i ett forskningsprojekt. Metoden är fullt automatiserad vilket möjliggör snabba och säkra analysresultat. Det nya testet har hittills använts för att studera CRP hos överviktiga hundar samt hos hundar med hjärtsjukdom, och kommer att underlätta forskning om betydelsen av låggradig inflammation vid olika sjukdomstillstånd.

Länk till artikeln

https://doi.org/10.1177/1040638715575751

Referens

Hillström A, Hagman R, Söder J, Häggström J, Ljungvall I and Kjelgaard-Hansen M. Validation and application of a canine-specific automated high-sensitivity C-reactive protein assay. Journal of Veterinary Diagnostic Investigation. 2015, 27: 182-190. DOI: 10.1177/104063871557575.


Kontaktinformation

Anna Hillström
Klinikveterinär vid Universitetsdjursjukhuset; klinisk-kemiska laboratoriet                                                        

Telefon: 018-671312
E-post: anna.hillstrom@slu.se