Ur SLU:s kunskapsbank

Njurfunktionsanalys opåverkad av hundars vätskebalans

Senast ändrad: 20 december 2019

Mätning av den glomerulära filtrationshastigheten (GFR) med scintigrafi ger exakt information om njurfunktion hos däggdjur och är en mycket känsligare metod för mätning av njurfunktion än de som ges vid blodprov.

Det är vanligast vid mätning av GFR att relatera mängden urin som passerar genom njurarna till kroppsvikt, men detta kan vara svårt vid onormal vätskebalans, något som ofta förekommer vid njursjukdom. En alternativ metod som relaterar GFR till plasmavolym har tidigare utvecklats för hund av forskare vid SLU.

I denna studie jämförde forskare effekten av vätsketillförsel vid beräkning av GFR relaterat till hundars plasmavolym respektive kroppsvikt genom att hundar med misstänkt njursjukdom fick vätska intravenöst.

Resultaten visade att hundarnas vätskestatus orsakade betydande förändringar av GFR-värden som beräknats med den traditionella kroppsviktsmetoden men ingen signifikant förändring när värdena beräknades utifrån plasmavolym. Metoden där plasmavolym används rekommenderas därför vid scintigrafisk beräkning av GFR hos hundar med njursjukdom.

Länk till artikeln:

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/vru.12173/pdf

Referens:

Westgren F., Ley C.J., Kampa N., Lord P. (2014) Effects of hydration on scintigraphic glomerular filtration rate measured using integral and plasma volume methods in dogs with suspected renal disease. Vet Radiology Ultrasound 55 (6) 632-637.


Kontaktinformation

Charles Ley, klinikveterinär
Universitetsdjursjukhuset, SLU
charles.ley@slu.se,