Ur SLU:s kunskapsbank

Nya pusselbitar rörande hundars personlighet

Senast ändrad: 18 augusti 2021
Beteende- och personlighetsbeskrivning hund (BPH)

Alla som lever med hundar vet hur personliga de kan vara, något som får stöd av forskning inom området. Tack vare traditionen att objektivt testa och beskriva hundars beteende har vi i Sverige goda förutsättningar för forskning om hundars personligheter. Etologen Kenth Svartberg vid Sveriges lantbruksuniversitet har undersökt vilka egenskaper som kommer fram i Svenska Kennelklubbens testform Beteende- och Personlighetsbeskrivning Hund (BPH).

Data från över 12 000 hundar analyserades och ett antal olika egenskaper som även visar sig i hemmiljö kunde identifieras. Den mest övergripande egenskapen, Boldness, fångar hundens allmänna sociala, nyfikna och lekfulla personlighet. En rad mer specifika egenskaper beskriver hur hunden tacklar olika nya situationer som den ställs inför och hur den reagerar på möten med okända personer.

Detta är första gången BPH utvärderas vetenskapligt och resultaten går i linje med tidigare forskning på den äldre beskrivningsformen Mentalbeskrivning Hund (MH), men tyder på att BPH avslöjar fler nyanser av hundens personlighet. De identifierade egenskaperna kan komma att bli betydelsefulla vid avelsarbete och för att förutsäga beteendeproblem och djurvälfärdsrisker.

Studien finansierades av Agria och SKK Forskningsfond.

Länk till publikationen

https://doi.org/10.1016/j.applanim.2021.105302

Referens

K Svartberg. The hierarchical structure of dog personality in a new behavioural assessment: A validation approach. Applied Animal Behaviour Science (2021), volume 238, 105302


Kontaktinformation

Kenth Svartberg

Extern resurs vid institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi (AFB), avdelningen för anatomi och fysiologi

Telefon: +46703244734

E-post: kenth.svartberg@slu.se