Ur SLU:s kunskapsbank

Redan lindrig övervikt ändrar hundens ämnesomsättning

Senast ändrad: 27 december 2021

Övervikt hos hundar ökar och ses som ett allt större hot mot hundars hälsa och välmående. En studie utförd vid Sveriges lantbruksuniversitet visar att negativa förändringar i hundens ämnesomsättning kan uppträda redan vid lindrig övervikt.

I studien undersöktes 28 friska hanhundar av rasen labrador retriever. Hundarna hullbedömdes enligt en väletablerad hullbedömningsskala och gruppindelades som normalviktiga, lindrigt överviktiga och tydligt överviktiga. Blodprover samlades före och efter ett mål mat, och blodplasman analyserades för att studera hundarnas metabolom. Metabolomet är kroppens samlade profil av metaboliter, nedbrytningsprodukter, och ger viktig information om olika fysiologiska processer som t.ex. ämnesomsättningen.

Analysresultaten från före och efter testmåltiden jämfördes mellan grupperna och en helt ny upptäckt gjordes hos de överviktiga hundarna. Forskarna såg en metabol inflexibilitet, en tröghet i ämnesomsättningen som inte kunde upptäckas hos de normalviktiga hundarna. Både de lindrigt och de tydligt överviktiga hundarna visade tecken på lägre fettförbränning från kroppens fettreserver innan måltiden under fastan. Dessa hundar växlade heller inte över på samma tydliga sätt till ett energiupptag från fodret som de normalviktiga hundarna gjorde.

Studien visar att jämförelser mellan fasteprover och prov efter måltid krävs för att fånga upp tidiga negativa förändringar i hundens ämnesomsättning på grund av övervikt.

Länk till publikationen

https://doi.org/10.1186/s12917-019-1845-5

Referens

Josefin Söder, Sara Wernersson, Johan Dicksved, Ragnvi Hagman, Johnny R. Östman, Ali A. Moazzami and Katja Höglund. Indication of metabolic inflexibility to food intake in spontaneously overweight Labrador Retriever dogs. BMC Veterinary Research (2019) 15:96


Kontaktinformation

Josefin Söder
Universitetsadjunkt vid institutionen för kliniska vetenskaper (KV); avdelningen för djuromvårdnad

Telefon: +4618671472
E-post: josefin.soder@slu.se