Ur SLU:s kunskapsbank

Nedbrytningstid för kirurgiskt implantat utvärderad

Senast ändrad: 05 juli 2021

Nya tekniker utvecklas för att erhålla snabbare, enklare och säkrare kirurgi. Ett nedbrytbart implantat som kan användas för att komprimera vävnad och förhindra blödning har utvecklats vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Som en del av utvärderingen av implantatet undersöktes i den aktuella studien tiden för nedbrytning av implantatet.

Vid kastration av 43 tikar användes två olika produkter för att komprimera vävnaden och förhindra blodflöde då äggstockarna avlägsnades. Hos hälften av tikarna användes det vid SLU utvecklade implantatet och hos andra hälften traditionell kirurgisk suturtråd. Båda produkterna var tillverkade av samma material. Efter kastrationen gjordes upprepade ultraljudsundersökningar för att jämföra hur lång tid som passerade innan produkterna brutits ner och försvunnit.

Studien visade att det vid SLU utvecklade implantatet brutits ner efter 5,5 månader och den traditionella suturtråden efter 4 månader. Inga komplikationer kopplade till implantatet registrerades och studien visar att implantatet fungerar som ett funktionellt alternativ vid denna typ av ingrepp.

Länk till publikationen

http://dx.doi.org/10.1136/vr.104732

Referens

da Mota Costa, MR., de Abreu Oliveira, AL., de Moura Vidal, LW., Moran Ramos, R., de Oliveira Campos, I., Hansson, K., Ley, CJ., Olsson, U., Borg, NO., Höglund, OV. (2019) Comparison of macroscopic resorption time for a self-locking device and suture material in ovarian pedicle ligation in dogs. Veterinary Record 184, 478.


Kontaktinformation

Odd Höglund
Universitetslektor vid institutionen för kliniska vetenskaper (KV); enheten för hund, katt och andra smådjur                                                        

Telefon: 018-671328
E-post: odd.hoglund@slu.se

CV Odd Höglund