Ur SLU:s kunskapsbank

Tandborststund med hund - lätt att göra rätt på flera sätt!

Senast ändrad: 05 oktober 2021
Hundtänder

Dålig munhälsa är ett vanligt och ofta smärtsamt problem hos hundar som i många fall påverkar hundarnas livskvalitet. För att upprätthålla god tandhälsa rekommenderas daglig tandborstning men många hundägare tycker att det är svårt att borsta hundens tänder och upplever att hunden inte vill.

I en studie som utförts vid Sveriges lantbruksuniversitet undersöktes fyra olika behandlingsalternativ för hemtandvård på hund; manuell borstning, ultraljudstandborste, en nylonhandske och en fingertuta av mikrofiber. Hundarna fick daglig tandvård i 5 veckor. Elva hundar behandlades med textil (nylon på ena sidan av munnen och mikrofiber på den andra) och 10 hundar fick sina tänder borstade (ena sidan manuellt och andra sidan med ultraljudstandborste). För att utvärdera effekten av behandlingarna undersöktes hundarnas grad av inflammerat tandkött (gingivit), plack och tandsten före och efter behandlingsperioden. Utvärderingen gjordes av en veterinär som inte visste vilken av behandlingarna respektive hund hade fått. Hundarnas stressnivåer under behandlingen bedömdes med hjälp av en vetenskapligt utvärderad metod (ett så kallat FAS-protokoll Fear, Anxiety, Stress).

Alla fyra behandlingarna förbättrade hundens munhälsa och minskade tandköttsinflammation och plack. Dessutom minskade mängden tandsten hos några individer. Stressnivåerna hos hundarna  minskade under studien och visade att tillvänjning sker hos de hundar som får daglig tandvård. Resultaten kan förhoppningsvis inspirera och uppmuntra hundägare att ta hand om sina hundars tänder i hemmet.

Länk till publikationen

https://doi.org/10.3390/ani11092481

Referens

Olsén, Lena, Anna Brissman, Sara Wiman, Fanny Eriksson, Camilla Kaj, and Karolina Brunius Enlund. 2021. "Improved Oral Health and Adaptation to Treatment in Dogs Using Manual or Ultrasonic Toothbrush or Textile of Nylon or Microfiber for Active Dental Home Care" Animals 11, no. 9: 2481. 


Kontaktinformation