Ur SLU:s kunskapsbank

Träning och umgänge är bra för hundars beteende

Senast ändrad: 03 juni 2021

Schäfer är en av de mest populära hundraserna, både som sällskaps- och brukshund. De senaste åren har dock antalet schäferhundar i Storbritannien minskat och aggressivt beteende har pekats ut som en möjlig orsak.

I ett samarbete mellan Roslin Institute i Edinburgh, Sveriges lantbruksuniversitet och svenska Försvarsmakten har forskare undersökt sambandet mellan hundars levnadsförhållande och deras beteende. Studien utfördes med hjälp av två enkäter som besvarats av över 1000 hundägare. I Storbritannien studerades hundar från vanliga hundägare och i Sverige undersöktes Försvarsmaktens hundar.

Studien visade att träning av hunden (t ex tävlingslydnad eller allmän inlärning av kommandon) kan minska risken för problembeteenden. Studien visade också att det är viktigare att någon träning sker överhuvudtaget, än träningens mängd och nivå. Troligen förbättrar träningen relationen mellan hunden och ägaren, vilket har en positiv effekt för hundens välmående. Dock verkar alltför mycket fysisk träning kunna leda till ökade separationsproblem. Hundar i hushåll med flera hundar (eller andra djur) visade generellt färre problembeteenden.

Länk till publikationen

https://doi.org/10.1016/j.applanim.2018.12.004

Referens

Juliane Friedrich, Per Arvelius, Erling Strandberg, Zita Polgar, Pamela Wiener, Marie J. Haskell. The interaction between behavioural traits and demographic and management factors in German Shepherd dogs.
Applied Animal Behaviour Science (2019), Volume 211, Pages 67-76