Ur SLU:s kunskapsbank

Tryptofan möjlig markör för läkning och inflammation hos hund?

Senast ändrad: 18 maj 2021

Hur ämnesomsättningen påverkas av inflammation har studerats hos både hos människa och hund med syfte att finna markörer för sjukdom, prognos och med vilka behandlingsresultat kan följas.

I en forskningsstudie undersöktes aminosyran tryptofan och dess nedbrytningsprodukter kynurenin (KYN), kynurensyra (KYNA), samt aktiviteten av enzymet indolamindioxygenas (IDO).

Nio friska tikar som kastrerades och 12 tikar med livmoderinflammation (pyometra) som behandlades kirurgiskt ingick i studien. Blodprov togs före samt 3 och 10 dagar efter operation. Hos de friska tikarna sjönk tryptofan kraftigt efter operationen medan nedbrytningsprodukterna och IDO steg. Tryptofan och KYN hade normaliserats 10 dagar efter ingreppet, men inte KYNA och IDO. Tikar med livmoderinflammation hade lägre koncentrationer av tryptofan och högre koncentrationer av nedbrytningsprodukterna och IDO än friska tikar, och en gradvis normalisering skedde under tillfrisknandet.

Resultaten visar att tryptofan och dess nedbrytningsprodukter är intressanta att undersöka vidare som markörer vid inflammatoriska sjukdomar och för att följa tillfrisknande efter kirurgiska ingrepp hos hundar.

Länk till artikeln

https://doi.org/10.1016/j.theriogenology.2015.01.009

Referens

Roman Dąbrowski, Ragnvi Hagman, Asta Tvarijonaviciute, Josep Pastor, Tomasz Koc ki, Waldemar A Turski. Serum tryptophan and its metabolites in female dogs undergoing ovariohysterectomy as treatment of pyometra or as elective spay surgery. Theriogenology. 2015 May;83(8):1279-86. doi: 10.1016/j.theriogenology.2015.01.009.


Kontaktinformation

Ragnvi Hagman
Universitetslektor vid institutionen för kliniska vetenskaper (KV); enheten för hund, katt och andra smådjur                                                        
Telefon: 018-672918
E-post: ragnvi.hagman@slu.se