Ur SLU:s kunskapsbank

Tumör-lys-syndrom hos hund efter cellgiftsbehandling

Senast ändrad: 27 december 2021
Golden retriever

Tumörsjukdomen blodcancer eller malignt lymfom är relativt vanlig hos hund. Sjukdomen är dödlig utan behandling men många hundar kan cellgiftbehandlas med gott resultat och mår bra under behandlingstiden. Cellgiftsbehandling är dock inte riskfri och i en vetenskaplig fallrapport beskriver forskare från Sveriges lantbruksuniversitet allvarliga bieffekter hos en hund som behandlats för malignt lymfom.

En 10-årig golden retriever med malignt lymfom behandlades vid Universitetsdjursjukhuset med cellgiftet L-asparaginas. Hunden blev inom ett dygn efter behandling sämre och fick mörk och trögflytande urin. I urinen påvisades urinsyrakristaller och i blodet påvisades förhöjd koncentration av urinsyra. På grund av försämrat allmäntillstånd fick hunden avlivas.

Symtomen liknar de som ses hos människor med akut tumör-lys-syndrom. Detta syndrom kan leda till njurskador, chock och i enstaka fall ha dödlig utgång. Orsaken är att många tumörceller dör samtidigt och att kroppen inte hinner bryta ner och utsöndra restprodukterna på ett kontrollerat sätt. Akut tumör-lys-syndrom är tidigare beskrivet för hund i enstaka vetenskapliga publikationer, men sällan med så avancerade analyser som i denna fallrapport.

Genom att i detalj beskriva ovanliga bieffekter som dessa ökas kunskapen om behandling av malignt lymfom hos hund. Fallrapporten exemplifierar också de stora likheter som finns vid cancerbehandling av hund och människa.

Länk till publikationen

https://doi.org/10.1111/vcp.12719

Referens

Tvedten, H, Lilliehöök, I, Rönnberg, H, Pelander, L. Massive uric acid crystalluria and cylinduria in a dog after l‐asparaginase treatment for lymphoma. Vet Clin Pathol. 2019; 48: 425– 428.


Kontaktinformation

Henrik Rönnberg, professor
Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, SLU
henrik.ronnberg@slu.se, 018-67 13 63