Ur SLU:s kunskapsbank

Urinvägsinfektion hos hund – antibiotikaresistens inte ett problem

Senast ändrad: 18 maj 2021

Urinvägsinfektion är en vanlig orsak till att hundar behandlas med antibiotika. I den här studien analyserades hundurin som skickats in till Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, för bakteriediagnostik.

Målet var att undersöka vilka bakterier som kan odlas fram och vilka antibiotika som dessa bakterier är känsliga för. Vi studerade också om typen av provtagningsmaterial spelade roll.

Den vanligaste bakterien var Escherichia coli. Stafylokocker var näst vanligast. Det var vanligare med stafylokocker i prov som förodlats på kliniken eller sjukhuset innan de skickades in. Bakterierna var känsliga för de vanligaste typerna av antibiotika. Multiresistens, det vill säga resistens mot tre eller fler olika typer av antibiotika, var ovanligt.

Resultaten visade att det inte finns någon anledning att rutinmässigt använda antibiotika med brett spektrum vid urinvägsinfektioner hos hund. I väntan på svaret från bakteriologisk odling fungerar våra vanligaste antibiotika bra.

Länk till artikeln

https://doi.org/10.1186/s12917-014-0217-4

Referens

Windahl U, Holst B, Nyman A, Grönlund U and Bengtsson B. Characterisation of bacterial growth and antimicrobial susceptibility patterns in canine urinary tract infections. BMC Veterinary Research. 2014. 10(1):217. DOI: 10.1186/s12917-014-0217-4


Kontaktinformation

Bodil Ström Holst
Universitetslektor vid institutionen för kliniska vetenskaper; reproduktion

Telefon: 018-671608
E-post: bodil.strom-holst@slu.se