Ur SLU:s kunskapsbank

Utvärdering av ny markör för nedsatt njurfunktion hos hund

Senast ändrad: 03 juni 2021

Njursjukdom är vanligt förekommande hos hundar. Under sjukdomens tidiga stadium visar hundarna ofta inga tydliga symptom och det kan vara svårt att upptäcka sjukdomen. För säker tidig diagnos behöver känsliga diagnostiska metoder utvecklas och utvärderas.

Njurarnas funktion, alltså hur effektivt njurarna filtrerar blodet och skapar urin, bedöms rutinmässigt genom att mäta koncentrationen av specifika nedbrytningsprodukter i blodprov. Dessa ämnen lämnar normalt kroppen med urinen men ansamlas i blodet vid försämrad njurfunktion.

Kreatinin är den vanligaste markören för försämrad njurfunktion men på senare tid har ytterligare en markör, symmetric dimethyl arginine (SDMA), lanserats som ett bättre, känsligare alternativ. För hund finns dock inga vetenskapliga studier som stödjer detta påstående.

För att utvärdera värdet av SDMA som markör för försämrad njurfunktion hos hund har forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet jämfört SDMA, kreatinin och en ytterligare potentiell markör som rutinmässigt används vid njursjukdom hos människa, cystatin C.

Studien visade att det diagnostiska värdet av SDMA är likvärdigt det av kreatinin, men att cystatin C fungerade sämre. Då koncentrationen av SDMA, till skillnad från koncentrationen av kreatinin, inte påverkas av muskelmassans storlek konstaterar forskarna att SDMA kan vara värdefull som markör för försämrad njurfunktion hos hund i vissa kliniska situationer.

Länk till publikationen

https://doi.org/10.1111/jvim.15445

Referens

Pelander L, Häggström J, Larsson A, Syme H, Elliott J, Heiene R, Ljungvall I. Comparison of the diagnostic value of symmetric dimethylarginine, cystatin C, and creatinine for detection of decreased glomerular filtration rate in dogs. J Vet Intern Med (2019), 33(2):630-639.


Kontaktinformation

Lena Pelander
Universitetsadjunkt, institutionen för kliniska vetenskaper (KV); enheten för hund, katt och andra smådjur        

Telefon: 018-671498
E-post: lena.pelander@slu.se