Ur SLU:s kunskapsbank

Varför har hundar så ofta vita tecken?

Senast ändrad: 08 januari 2021

I en studie som nyligen publicerats i PLoS One så visar forskare vid SLU och Uppsala universitet hur vita tecken hos hundar kan förklaras genetiskt och att vit färg hos hundar beror på flera mutationer som leder till en förändrad genreglering av MITF, genen som har en central roll för melanocyternas utveckling och funktion.

Studien har letts av Leif Andersson (SLU och Uppsala universitet) och Göran Andersson (SLU).

- Den viktigaste orsaken till att våra tamhundar har vita tecken är att vi under tusentals år medvetet valt hundar med vita tecken för avel, säger Leif Andersson. Redan på 100-talet beskrev den romerske auktoriteten Columella att fåraherdar föredrog vita hundar för att lättare kunna skilja dem från vargar om man behövde jaga iväg dem vid gryning och skymning eller när det var dåligt ljus.

- Selektionen för olika färgteckningar har varit mycket stark vilket gör att denna egenskap beror på flera, på varandra följande, mutationer i samma gen säger Göran Andersson – Alla pigmentceller (melanocyter) hittar inte fram till huden under fosterutvecklingen vilket leder till vita områden som saknar pigmentering. Även hörseln kan påverkas då melanocyterna har en viktig funktion i innerörat.

Länk till artikeln:

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0104363

Referens:

Baranowska Körberg I, Sundström E, Meadows JRS, Rosengren Pielberg G, Gustafson U, Hedhammar Å, Karlsson EK, Seddon J, Söderberg A, Vilà C, Zhang X, Åkesson M, Lindblad-Toh K, Andersson G, Andersson L. (2014). A Simple Repeat Polymorphism in the MITF-M Promoter Is a Key Regulator of White Spotting in Dogs. PLOS ONE 10.1371/journal.pone.0104363 


Kontaktinformation

Göran Andersson              
Professor vid institutionen för husdjursgenetik (HGEN); avdelningen för molekylär genetik och bioinformatik

Telefon: 018-672056, 0703-808919
E-post: goran.andersson@slu.se