Ur SLU:s kunskapsbank

Blodtrycksmätning i kattens bur ger jämnare blodtryck

Senast ändrad: 08 november 2021
Katt

Blodtrycksmätning rekommenderas för katter med kronisk njursjukdom, en överaktiv sköldkörtel och för äldre katter. Man vet dock att klinikmiljön och andra faktorer kan påverka blodtrycket och ge osäkra mätvärden. Med målet att utveckla tillförlitlig blodtrycksmätning hos katt har forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet i samarbete med veterinärvårdskedjan Evidensia undersökt hur olika faktorer påverkar blodtrycket hos friska katter.

I studien undersöktes hur blodtrycket påverkas av om det mäts i kattens bur jämfört med på undersökningsbordet och om blodtryck och puls varierar med ras och ålder, och beroende på om det är en innekatt eller utekatt. Friska katter av raserna huskatt, norsk skogkatt och birma fick blodtrycket mätt i olika situationer: 1) I sin egen bur med veterinär och djurägare närvarande, 2) i sin egen bur mätt av djurägaren själv och 3) på undersökningsbordet med veterinär och djurägare närvarande.

När blodtrycket mättes i buren varierade värdena mindre än när det mättes på bordet, något som kan bero på att katten känner sig katten tryggare och rör sig mindre i buren än på bordet. Birmor hade lägre blodtryck än de andra katterna. Äldre katter hade högre blodtryck än yngre och utekatter hade lägre puls än innekatter.

Sammantaget visar studien att blodtryck och puls påverkas av kattens ras, ålder och livsstil, och att det är att föredra att mäta blodtrycket på katten i kattens egen bur.

Länk till publikationen

https://doi.org/10.1111/jvim.16096

Referens

Hanås S, Holst BS, Ljungvall I, Tidholm A, Olsson U, Häggström J, Höglund K. "Influence of clinical setting and cat characteristics on indirectly measured blood pressure and pulse rate in healthy Birman, Norwegian Forest, and Domestic Shorthair cats". J Vet Intern Med. 2021.


Kontaktinformation

Sofia Hanås
Extern resurs vid institutionen för kliniska vetenskaper (KV)                                                        
E-post: sofia.hanas@slu.se