Ur SLU:s kunskapsbank

Kronisk smärta vanligt hos katter med korsbandsskada

Senast ändrad: 09 september 2020
Katt

Korsbandsskador förekommer hos katter precis som hos människor. Då skadan nyligen inträffat uppvisar katten ofta hälta och ledsmärta, men det är oklart hur vanligt det är med kronisk ledsmärta hos katter med korsbandsskador och hur eventuell kirurgisk behandling påverkar förekomsten av kronisk smärta.

I ett samarbete mellan Sveriges lantbruksuniversitet och Norges miljö- och biovetenskapliga universitet undersöktes kronisk smärta hos katter med korsbandsskada. De undersökta katterna hade antingen behandlats kirurgiskt med så kallad extrakapsulär stabiliseringsteknik eller konservativt, d.v.s. utan kirurgi. Förekomsten av smärta undersöktes med hjälp av ett formulär, som fylldes i av de ägare vars katter fortfarande var i livet vid studiens genomförande.

Resultatet visade att de kirurgiskt behandlade katterna oftare led av kronisk smärta, jämfört med de konservativt behandlade katterna. Elva av 24 katter som följdes upp med smärtbedömning visade tecken på kronisk smärta, trots att djurägarna ofta inte upplevde katterna som smärtpåverkade.

Sammantaget visar studien att kronisk smärta var mer vanligt förekommande hos de katter som behandlats kirurgiskt och att smärtan ofta underskattades, då den kan vara svår att märka för ägaren.

Länk till publikationen

https://doi.org/10.1177/1098612X19837436

Referens

Boge, G.S., Engdahl, K., Moldal, E.R. & Bergström, A. (2020). Cranial cruciate ligament disease in cats: an epidemiological retrospective study of 50 cats (2011–2016). Journal of Feline Medicine and Surgery, 22(4), pp. 277-284.


Kontaktinformation

Karolina Engdahl
Forskare vid institutionen för kliniska vetenskaper (KV); enheten för epidemiologi

Telefon: +4618671892
E-post: karolina.engdahl@slu.se