Ur SLU:s kunskapsbank

Livet på ett katthem

Senast ändrad: 03 juni 2021

Tidigare studier har visat att det kan vara stressande för katter att placeras på katthem. Syftet med denna studie var att undersöka och beskriva inhysning samt rutiner på svenska katthem.

En enkät skickades till 64 katthem av vilka 39 svarade (61 %). Av dessa höll 32 stycken katter i grupp, ett hade enbart ensamhållning och 31 angav att de hade både grupp- och ensamhållning. Den vanligaste storleken på grupperna var 3-5 katter. Majoriteten av katthemmen hade rutiner för skötsel av katterna; 35 hade hälsorutiner och 30 hade rutiner för intag av ny katt. Större katthem hade mer problem med uppkomst av sjukdomar än mindre. Överlag rapporterades få sjukdomar, och 17 katthem rapporterade inga fall av sjukdomar månaden innan enkäten.

På svenska katthem erbjuds en miljö med mycket resurser och ofta grupphållning. Möjligen hjälper inhysningssystemet, som liknar en hemmiljö, katterna att hantera vistelsen på ett katthem och minskar därigenom risken för uppkomst av sjukdomar.

Länk till artikeln:

http://www.ingentaconnect.com/content/ufaw/aw/2014/ 00000023/00000004/art00006

Referens:

Hirsch, EN, Andersson, M and Loberg, J 2014 Swedish cat shelters: a descriptive survey of husbandry practices, routines and management. Animal Welfare 23: 411-421.


Kontaktinformation

Elin Hirsch
Doktorand vid institutionen för husdjurens miljö och hälsa; avdelningen för antrozoologi och tillämpad etologi                                                        

Telefon: 040-415229
E-post: elin.hirsch@slu.se