Ur SLU:s kunskapsbank

Symtomfria hjärtmuskelsjuka katter har normal hjärtrytm

Senast ändrad: 03 juni 2021

Hjärtmuskelsjukdomen hypertrofisk kardiomyopati (HCM) är en vanlig orsak till sjukdom och död hos svenska katter. Vid HCM förtjockas vänster kammare i varierande grad. Det finns mycket lite publicerat om 24-timmars-EKG (s.k. Holter-registrering) hos katter med HCM. Möjligheten att upptäcka rytmrubbningar ökar betydligt vid en Holterundersökning jämfört med ett standard-EKG som utförs under endast några minuter.

För att få mer kunskap om hjärtfrekvenser, rytmer och antal extraslag undersöktes 15 privatägda symtomfria HCM-katter med 24-timmars-EKG och fynden jämfördes med 23 friska katter undersökta av samma forskargrupp. Katterna genomgick blodtrycksmätning, klinisk undersökning, hjärtultraljud, blodprov och Holterundersökning i sin hemmiljö.

Resultaten visade att katterna med HCM utan symtom inte skilde sig från friska katter. De hade liknande hjärtfrekvens och få extraslag. Sammanfattningsvis saknade symtomfria HCM-katter väsentliga förändringar vid 24-timmars-EKG.

Länk till artikeln:

http://jfm.sagepub.com/content/early/2015/11/29/1098612X15618702.full

Referens:

Sofia Hanås, Anna Tidholm, Bodil S Holst. Ambulatory electrocardiogram recordings in cats with primary asymptomatic hypertrophic cardiomyopathy. Journal of Feline Medicine and Surgery, 2015. Published before print. DOI: 10.1177/1098612X15618702  


Kontaktinformation

Sofia Hanås
Extern resurs vid institutionen för kliniska vetenskaper (KV)                                                        
E-post: sofia.hanas@slu.se