Ur SLU:s kunskapsbank

Bornavirus påvisat hos svensk papegoja

Senast ändrad: 03 juni 2021

Bornavirus är en grupp av virus som orsakar neurologisk sjukdom hos flera olika djurarter. I Sverige har viruset främst rapporterats i samband med vingelsjuka hos katt. För omkring 10 år sedan upptäcktes att bornavirus orsakar så kallad arasjuka hos papegoja.

Vid arasjuka påverkar viruset fodrets passage genom magtarmkanalen och fåglarna kan även få neurologiska symtom såsom vinglighet. Fall av arasjuka har konstaterats i Sverige, men hittills har bornavirus inte påvisats hos de sjuka djuren.

I en nyligen publicerad studie visar nu forskare från Sveriges lantbruksuniversitet och Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) tillsammans med kollegor från Portugal för första gången förekomst av bornavirus hos en svenskägd papegoja (blåvingad ara). Papegojan dog efter en tids viktminskning och skickades till SVA för obduktion. Obduktionen visade att papegojan led av arasjuka. Viruset karakteriserades genetiskt och jämfördes med tidigare studier.

Resultaten tyder på att bornavirus sprids inom och mellan fågelfamiljer och fågelarter, sannolikt på grund av en världsomfattande handel med fåglar.

Länk till publikationen

https://doi.org/10.1080/20008686.2018.1547097    

Referens

Cavaleiro Pinto, M., Rondahl, V., Berg, M., Ågren, E., Carvalheira, J., Thompson, G. & Wensman, J.J. 2019. Detection and phylogenetic analysis of parrot bornavirus 4 identified from a Swedish Blue-winged macaw (Primolius maracana) with unusual nonsuppurative myositis. Infect Ecol Epidemiol, 9(1):1547097.


Kontaktinformation

Jonas Johansson Wensman

Universitetslektor vid institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (BVF); enheten för virologi

Telefon: +4618671446
E-post: jonas.wensman@slu.se