Ur SLU:s kunskapsbank

Gräsensilagets energihalt är viktig för både tackor och lamm

Senast ändrad: 27 december 2019

Energihalten i gräs minskar med senare skördetidpunkt. Dräktiga och digivande tackor och deras lamm har ett stort energibehov. Det måste tillgodoses för att begränsa tackornas hullminskning i sen dräktighet och digivning samt för att maximera de diande lammens tillväxt.

En gräsvall skördades och ensilerades vid tre olika tidpunkter i första skörd på Götala nöt- och lammköttscentrum, SLU, Skara. Tidigt, medel och sent skördat gräsensilage utfodrades till 18 tackor (finull x dorset). De fick också 0,8 kg kraftfoder per dag. Tackorna var dräktiga med två lamm och försöket pågick från fyra veckor före till sju veckor efter lamning. Lammen utfodrades med max 1,0 kg kraftfoder per lamm och dag från två veckors ålder. Deras tillväxt följdes fram till avvänjningen vid sju veckors ålder.

En senare skördetidpunkt ledde till minskad smältbarhet hos gräsensilaget. Tackorna selekterade bort de grövre och mindre smältbara delarna av gräsensilaget men trots detta minskade energiintaget hos de tackor som fick sent skördat ensilage, jämfört med de som fick de tidigare skördade ensilagen. Den största minskningen inträffade under laktationen. Därmed minskade de digivande tackornas hull och kroppsvikt. De diande lammens tillväxt försämrades också med minskad smältbarhet hos det ensilage som utfodrades till tackorna.

Projektet finansierades av Stiftelsen Lantbruksforskning, Stiftelsen Svensk Fårforskning och Agroväst.

Länk till artikel

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/gfs.12197/abstract;
jsessionid=129CD4B5D67402EED9DA9A11F3EBCD26.f03t02

Referens

Nadeau E, Arnesson A, Helander C. 2016. Effects of grass silage feed value on intake and performance of pregnant and lactating ewes and their lambs. Grass and Forage Science 71, 448-457