Ur SLU:s kunskapsbank

Bra hantering av spermier förbättrar bevarandearbetet

Senast ändrad: 20 december 2019

Den kantabriska brunbjörnen (Ursus arctos) i Spanien är utrotningshotad. För att säkerställa artens bevarande arbetar forskare med en genbank och till detta behövs bra artanpassade metoder för spermiehantering. De spermaprov som finns tillgängliga är tyvärr ofta av dålig kvalitet, vilket i sin tur ger dålig spermieöverlevnad efter frysning.

Ett team med forskare från Spanien och från Sveriges lantbruksuniversitet hoppas förbättra kvaliteten på spermaprov från flera arter genom att använda metoden Single Layer Centrifugering (SLC). Vid SLC centrifugeras spermierna genom en kolloid, ett filter bestående av en kemisk lösning med specifik täthet, i vilken bra spermier avskiljs från seminalplasma och defekta spermier.

Syftet med denna studie var att optimera hanteringen av björnsperma för att erhålla prov av högsta kvalitet. Resultatet visade att spermiernas rörelsemönster, livsduglighet och utseende var bättre i prover som förbereddes med hjälp av SLC med den artanpassade kolloiden Androcoll-Bear. Användning av en kolloid med lägre täthet möjliggjorde att fler spermier utvanns än vid användning av en kolloid med högre täthet (53% jämfört med 19%).

Sammanfattningsvis är SLC med Androcoll-Bear en lämplig teknik för förberedning av björnspermier för frysning. Metoden ger spermier av god kvalitet som i hög grad överlever frysning.

Länk till publikationen

https://doi.org/10.1186/s12917-017-1124-2

Referens

L. Anel-Lopez, C. Ortega-Ferrusola, M. Álvarez, S. Borragán, C. Chamorro, F. J. Peña, J. Morrell, L. Anel and P. de Paz. Improving sperm banking efficiency in endangered species through the use of a sperm selection method in brown bear (Ursus arctos) thawed sperm. BMC Veterinary Research. (2017) 13:200.


Kontaktinformation

Jane Morrell
Professor vid institutionen för kliniska vetenskaper; reproduktion    
                                                    
Telefon: 018-671152