Ur SLU:s kunskapsbank

Förbättrad bedömning av djurvälfärd vid fällfångst

Senast ändrad: 01 mars 2021
Vildsvin i hägn, foto.

En forskargrupp från SLU, SVA och Uppsala universitet visar att utvärdering av vildsvins beteenden kan påvisa fångstrelaterad stress och bör ingå vid bedömning av fällfångst.

Vid fällfångst ska risken för skador och stress minimeras. Fällor för vilda djur används i många länder utan att man har utvärderat hur djuren påverkas. I Sverige godkänner Naturvårdsverket fångstredskap innan de får användas till jakt. Nya fällor testas praktiskt framför allt genom bedömning av fysiska skador på djur som avlivats efter fångsten.

Beteenden hos vildsvin filmades vid test av en ny fälla. Flyktbeteenden som tyder på stress påvisades, såsom att vildsvinen kastade sig mot fällans väggar. Ensamma vildsvin visade flyktbeteenden i större utsträckning än vildsvin som fångats i grupp. Fångstrelaterade skador såsom lindriga hudsår sågs på 13 av 20 obducerade djur. Beteenden som tyder på stress dokumenterades hos vildsvin som hade inga eller endast lindriga skador.

Vår slutsats är att bedömning av beteenden är värdefullt för att upptäcka fångstrelaterad stress. Det ger en bättre bild av hur vildsvin påverkas av fällfångst än om bara obduktion utförs. Då nya fällor testas för att godkännas bör beteendestudier ingå för bedömning av stress och djurvälfärd.

Forskningen utfördes med hjälp av medel från Naturvårdsverkets viltvårdsfond (#13/279) och Svenska Djurskyddsföreningen. 

Länk till publikationen

https://doi.org/10.1186/s13028-020-00557-9

https://actavetscand.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13028-020-00557-9

Referens

Fahlman Å, Lindsjö J, Norling TA, Kjellander P, Ågren EO, Bergvall UA. 2020. Wild boar behaviour during live-trap capture in a corral-style trap: implications for animal welfare. Acta Veterinaria Scandinavica 62, 59.

 


Kontaktinformation

Åsa Fahlman, leg. veterinär, docent i viltmedicin, 
Forskare vid SLU Centrum för biologisk mångfald, institutionen för stad och land. 
asa.fahlman@slu.se, 0706-10 63 88