Ur SLU:s kunskapsbank

Nya metoder för övervakning av kroppstemperatur hos sövda brunbjörnar

Senast ändrad: 20 december 2019

Vid hantering och sövning av vilda djur är noggrann övervakning av djurens kroppstemperatur viktig. Det finns hög risk att djuren utvecklar hypertermi (förhöjd kroppstemperatur), vilket kan vara skadligt för de inre organen.

Exakta mätmetoder krävs för att tidigt kunna upptäcka, förhindra eller behandla hypertermi. Men om man mäter temperaturen på en brunbjörn med en vanlig digitaltermometer instucken i ändtarmen, motsvarar det björnens centrala kroppstemperatur?

I ett samarbetsprojekt mellan svenska, norska och kanadensiska forskare studerades kroppstemperaturen hos sövda brunbjörnar. En kapsel som mäter temperatur placerades med hjälp av en sond i björnens magsäck. På så vis kunde central kroppstemperatur övervakas och jämföras med ändtarmstemperaturen.

Resultaten visade att det finns risk för att digitaltermometerns uppmätning av ändtarmstemperaturen underskattar björnens inre kroppstemperatur. Detta kan medföra att en förhöjd kroppstemperatur inte upptäcks och att behandling uteblir.

Länk till artikeln:

http://dx.doi.org/10.1638/2014-0039.1

Referens:

Ozeki, L.M., Fahlman, Å., Stenhouse, G., Arnemo, J.M., and Caulkett, N. Evaluation of the accuracy of different methods of monitoring body temperature in anesthetized brown bears (Ursus arctos). Journal of Zoo and Wildlife Medicine, December 2014, Vol. 45, Issue 4: 819-824.


Kontaktinformation