Ur SLU:s kunskapsbank

Referensvärden för blodprov från vilda brunbjörnar i Sverige

Senast ändrad: 20 december 2019

För att utvärdera hälsotillståndet eller bedöma sjukdomspåverkan på djur är klinisk-kemisk blodprovsanalys av stort betydelse.

Referensvärden krävs för att kunna bedöma vad som är normalt för respektive djurart, ålder och kön. För många vilda djurarter saknas dock referensvärden.

I samband med sövning av vilda brunbjörnar i Sverige samlades blodprov in från 39 hannar och 49 honor för att etablera referensintervall för 47 olika blodvärden. Studien utfördes av forskare från SLU i Uppsala och Umeå, Högskolan i Hedmark i Norge och Köpenhamns universitet i Danmark. Referensvärden etablerades och resultaten påvisade att flertal klinisk-kemiska blodvärden varierar med ålder och kön.

Länk till artikeln:

http://www.biomedcentral.com/1746-6148/10/183

Referens:

Græsli, A. R., Fahlman, Å., Evans, A. L., Bertelsen, M. F., Arnemo, J. M., & Nielsen, S. S. (2014). Haematological and biochemical reference intervals for free-ranging brown bears (Ursus arctos) in Sweden. BMC Veterinary Research, 10 (1), 183.


Kontaktinformation