Ur SLU:s kunskapsbank

Miljögifter påverkar fortplantningsorganen hos vilda minkar

Senast ändrad: 18 maj 2021

Inom SLU:s fortlöpande miljöanalys har vilda minkar analyserats för miljögifter samt obducerats för att undersöka möjliga effekter av miljögifter på fortplantningsorganen.

Precis som vi människor är vilda djur exponerade för en blandning av kemikalier, och det är just den "cocktail" av miljögifter som studeras genom att titta på vilda minkar.

Minkhanar med höga halter av DDE (en restprodukt efter DDT) och vissa perfluorerade ämnen (t ex PFOS som bland annat används i brandskum och skaljackor), hade ett relativt kortare avstånd mellan anus och könsorgan. Ett minskat avstånd kan tyda på att könshormonerna påverkats under fosterutvecklingen, det vill säga en möjlig feminisering och/eller en minskad effekt av hanliga könshormon.

Ett kortare avstånd mellan anus och könsorgan hos minkhanar är inget problem i sig, men det har visats i många experimentella studier att det finns en tydligt koppling till reducerad storlek på könsorganen och ökad risk för missbildningar. Det fanns en tendens i vår studie att minkar med höga halter av DDE hade kortare penis, därför vill vi gå vidare med de här resultaten och göra större studier.

Länk till artikeln

https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2014.07.009

Referens

Persson S, Magnusson U. (2014). Environmental pollutants and alterations in the reproductive system in wild male mink (Neovison vison) from Sweden. Chemosphere. 120: 237–245.


Kontaktinformation

Sara Persson
Universitetsadjunkt vid institutionen för kliniska vetenskaper (KV); avdelningen för reproduktion                                                        

Telefon: 018-671154
E-post: sara.persson@slu.se

Sidansvarig: malin.gustavsson@slu.se