Ur SLU:s kunskapsbank

Sjukdomsframkallande bakterier hos svenska vildsvin

Senast ändrad: 18 maj 2021

Vildsvinstammen har, liksom jakten på vildsvin, ökat kraftigt. Köttet används för humankonsumtion och kunskap om den hygieniska kvaliteten är viktigt för att köttet skall vara säkert att äta. Forskare från Sveriges lantbruksuniversitet har därför undersökt förekomst av matförgiftningsbakterier hos skjutna svenska vildsvin.

I den aktuella studien undersöktes förekomsten av matförgiftningsbakterierna Salmonella spp. och Yersinia spp. hos 90 skjutna vildsvin. Som grund för strategiska åtgärder undersöktes även hur bakterieförekomsten påverkades av populationstäthet, åldersspridning, utfodringsintensitet och slaktavfallshantering.

Hos 60 % av djuren kunde DNA från minst en av bakteriearterna spåras (28 djur bar på Yersinia enterocolitica, 20 på Yersinia pseudotuberculosis och 24 djur bar på Salmonella spp.). Bakterierna fanns främst i vildsvinens svalg och tarmkanal och drygt 2/3 av jägarna lämnade vanligen slaktavfall i naturen. Svårighet att få in prov från områden utan stödutfodring gjorde att ett eventuellt samband mellan förekomst av bakterier och utfodring inte kunde utredas. Forskarna såg däremot ett tydligt samband mellan hög populationstäthet och hög utfodringsintensitet.

Studien visar att god slakthygien är viktig för att inte förorena vildsvinsköttet. Fler studier krävs för att säga hur bakterieförekomsten skall minskas, men t.ex. färre foderplatser, minskade djurpopulationer och korrekt hantering av slaktavfall kan ha betydelse.

Länk till publikationen

https://doi.org/10.1186/s13028-018-0395-3

Referens

Sannö, A., Rosengren, T., Aspan, A., Backhans, A., Jacobson, M. 2018. Distribution of enteropathogenic Yersinia spp. and Salmonella spp. in the Swedish wild boar population, and assessment of risk factors that may affect their prevalence. Acta Vet Scand. 60:40, pp. 1-9;


Kontaktinformation

Magdalena Jacobson, professor
Institutionen för kliniska vetenskaper, SLU
magdalena.jacobson@slu.se, 018-67 14 75                  

Sidansvarig: malin.gustavsson@slu.se