Ur SLU:s kunskapsbank

Undersökning av svenska älgtjurars spermier och testiklar

Senast ändrad: 20 december 2019

För hållbar förvaltning av vilda djur behövs kunskap om deras reproduktion och reproduktionsorgan. I ett samarbete mellan forskare vid SLU och Statens veterinärmedicinska anstalt, samlades under 4 år reproduktionsorgan från 143 älgtjurar i åldrarna 1,5 till 12 år. Spermiernas utseende (morfologi) och arvsmassans stabilitet (kromatinintegriteten) studerades och relaterades till ålder och kroppsvikt.

Andelen normala spermier (ANS) varierade stort (1,5-82%) men det fanns, oavsett åldern hos tjurarna, ett signifikant positivt samband mellan kroppsvikt och ANS, samt mellan testikelvikt och kroppsvikt. Arvsmassans stabilitet i spermierna varierade mellan 3 och 37% DFI (DNA-fragmenteringsindex) men forskarna fann inget som kunde förklara variationen.

Testiklarnas vikt i förhållande till kroppsvikten (testikelvikt/ kroppsvikt) var mycket låg hos älgtjurarna med ett medelvärde på 0,033%. Kvoten är bland de lägsta rapporterade hos däggdjur vilket indikerar att älgtjurar inte har förutsättningar för att betäcka flera honor under kort tid.

Länk till artikeln:

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378432014004072

Referens:

Malmsten, J, L Söderquist, CG Thulin, and A-M Dalin, 2015. Characteristics of spermatozoa and reproductive organs in relation to age and body weight in Swedish moose (Alces alces), Anim Rep Sci., 153, 76-86.


Kontaktinformation

Anne-Marie Dalin, professor
Institutionen för kliniska vetenskaper, avdelningen för reproduktion, SLU
anne-marie.dalin@slu.se, 018-67 19 48, 070-296 19 48

Sidansvarig: malin.gustavsson@slu.se