Ur SLU:s kunskapsbank

Vad tycker den odlade fisken?

Senast ändrad: 10 januari 2023

Idag är drygt hälften av den fisk som äts uppfödd i fångenskap och andelen med ursprung från odling ökar för varje dag som går. Tyvärr finns en del problem kopplade till fiskodling. Ett av dessa är att det är svårt att bedöma fiskars djurvälfärd då de saknar många av de beteenden som signalerar obehag och sjukdom hos andra djurslag.

För att förstå hur fiskar upplever olika situationer på odlingen försåg vi 20 regnbågar med pulsmätare och följde dem, tillsammans med 5000 artfränder, under tre veckors tid. Resultaten visade att ostressade fiskar uppvisar en naturlig dygnsvariation i sitt beteende vilket också syns tydligt i deras plus. Fiskar som utsätts för olika moment i anslutning till transport reagerar däremot med kraftigt förhöjd puls. Den ökade pulsen är ett tydligt tecken på stress som hänger kvar långt efter att transporten avslutats. Under denna återhämtningsperiod är fiskarna extra stresskänsliga vilket är viktigt att känna till när man utvecklar nya rutiner för fiskodling.

Länk till artikeln

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S004484861830125X

Referens

Brijs, J., Sandblom, E., Axelsson, M., Sundell, K., Sundh, H., Huyben, D., Broström, R., Kiesssling, A., Berg, C. & Gräns, A. (2018). The final countdown: Continuous physiological welfare evaluation of farmed fish during common aquaculture practices before and during harvest. Aquaculture, 495, 903-911.


Kontaktinformation

Albin Gräns, forskare
Institutionen för husdjurens miljö och hälsa, avdelningen för miljö, omsorg och djurhälsa, SLU
albin.grans@slu.se, 073-703 35 00