Ur SLU:s kunskapsbank

Varför varierar tamdjurens utseende mer än vilda djurs?

Senast ändrad: 20 december 2019

Tamdjur uppvisar påfallande stor variation i utseende inom respektive art jämfört med vilda djur. Vilka mekanismer som ger variationen är inte känt.

En föreslagen förklaring är att tamdjur genom människans avel har utvecklat en högre genetisk rekombinationsgrad, dvs snabbare omkombinerar gener och därmed egenskaper. Denna teori har dock aldrig bevisats.

Forskare vid SLU och Spanish Research Council (CSIC) har undersökt spermier och jämfört rekombinationsgraden hos några tamdjur och deras vilda släktingar: hund jämfördes med varg, get med ibex och får med mufflon. Resultaten visade att rekombinationsgraden, emot förväntan, var högre hos de vilda arterna än hos de tama.

En alternativ förklaring kunde vara högre rekombinationsfrekvens hos tamdjur runt gener som styr utseendet. Forskarna undersökte därför om det förekom skillnader i var i arvsmassan förändringarna skedde. Resultaten visade ingen skillnad.

Detta tyder på att genetiska rekombinationer inte förklarar de stora skillnaderna i utseendevariation mellan tamdjur och vilda djur. Fortsatta studier krävs för att klargöra mekanismerna bakom variationen i utseendet hos tamdjur.

Länk till artikeln:

http://mbe.oxfordjournals.org/content/32/2/510.full?sid=1d648611-bde1-4f1a-9fcb-dadcb1c3e365

Referens:

Violeta Muñoz-Fuentes, Maria Marcet-Ortega, Gorka Alkorta-Aranburu, Catharina Linde Forsberg, Jane M Morell, Esperanza Manzano-Piedras, Arne Söderberg, Katrin Daniel, Adrian Villalba, Attila Toth, Anna di Riezo, Ignasi Roig och Carles Vilà. Strong artificial selection in domestic mammals did not result in an increased recombination rate. Molecular Biology and Evolution, February 2015 (Mol.Biol.Evo. 32(2):510-523). doi:10.1093/molbev/msu322


Kontaktinformation
Jane Morrell
Professor vid institutionen för kliniska vetenskaper; reproduktion    
                                                    
Telefon: 018-671152
Sidansvarig: malin.gustavsson@slu.se