Fakta Teknik

Senast ändrad: 01 november 2018

Fakta Teknik gavs ut t.o.m. 1997. Därefter har teknikfakta givits ut i serien Fakta Jordbruk. Serien finns på SLU-biblioteket.

Du kan klicka nedan på respektive titel för att läsa och skriva ut pdf-filer av 1997 års utgivning. 

1997

 1. Rörflen som bränsleråvara
 2. Video och dator kan styra framtidens radhacka
 3. Rörflen som fiberråvara
 4. Dräneringsförmågan hos dränerande golvsystem
 5. Gödselgasventilation ger bättre luft åt värphönsen
 6. Transport- och vistelseytor för nötkreatur
 7. Bra tvångsspilta skyddar både dig och hästen
 8. Planering av värphönsstall
 9. Markvärmeväxlare - energisnålt alternativ för god luftmiljö
 10. Ogräsborstning i radodlade grödor - del av systemlösning för ekologisk odling
 11. Biobädd på gårdsplanen fungerar bra
 12. Organiskt avfall - hur hanteras det bäst?

1996

 1. Mjölkningskapaciteten i lösdriftsstallar.
 2. Förslitning av spridare - ett praktiskt test av spridare för lantbrukssprutor.
 3. Klimat och luftkvalitet i oisolerade slaktsvinstallar.
 4. Skadliga belastningar vid traktorkörning, tunga lyft, utfodring och mjölkning.
 5. Blötutfodring av dräktiga suggor hållna i grupp.
 6. Enkel byggnad för rekryteringskvigor.
 7. Förändrad fodergiva minskar smågrisdiaréer.
 8. Bättre betonggolv i djurstallar.
 9. Ekologisk slaktsvinsproduktion i hyddor.
 10. Gruppera suggorna rätt. Det ger bättre resultat i smågrisproduktionen
 11. Torkningstemperaturens inverkan på havrens E-vitaminhalt och fettkvalitet
 12. Alven minns all packning - markens produktionsförmåga hotad

1995

 1. Lantbrukets arbetsmiljö.
 2. Uppfödning av svin i en oisolerad byggnad med begränsad halmtilldelning.
 3. Arbetsstudier i kall lösdrift för mjölkkor.
 4. Luftföroreningar i värphönsstallar.
 5. Ströbäddar - bättre alternativ än spaltgolv.
 6. Kväveförluster från djupströbäddar.
 7. Spannmålseldning på gårdsnivå.
 8. Minska kväveförlusten från stallet.
 9. Klimatteknik i hönsstallar - förbud mot burhöns kräver nya tekniska lösningar
 10. Stallar med värphöns på golv - en inventering av befintliga anläggningar.
 11. Förbättrad arbetsmiljö - för hälsa och lönsamhet i mjölkproduktionen
 12. Datorsimulerade tillväxtmodeller - ett nytt sätt att förutsäga slaktsvinsproduktionen.

1994

 1. Redskapskopplingar för traktorer.
 2. Grupphållna hästar ute är "inne".
 3. Källseparering av humanurin - mot ett uthålligare samhälle.
 4. Sprutbommens rörelser och deras inverkan på spridningsjämnheten.
 5. Mjölkproduktionssystem för 2000-talet.
 6. Erfarenheter av suggpoler.
 7. Teknikagronom - utbildning med nya möjligheter.
 8. Skörd av fuktig fodersäd för hemmabruk.
 9. Fryser hästen på vintern?
 10. Vad gör lantgården vacker?
 11. Modellstudier av snö- och vindproblem.
 12. Naturlig ventilation i häststallar.
 13. Miljöteknik för lantgård, skola och park.

1993

 1. Vad ska vi göra med våra gamla kåkar?
 2. Energianvändning i jordbruk, skogsbruk och trädgårdsnäring.
 3. Svavelbetong - lämpligt i stallmiljö.
 4. Högproducerande djur behöver mer ventilation.
 5. Riskfylld arbetsmiljö för husdjurstekniker.
 6. Datorstyrd mjölkutfodring till kalvar i storbox.
 7. Lantbruksbyggnader i Sverige och EG.
 8. Ventilationen i djurstallar beskrivs med spårgasteknik.
 9. Det våras för träbroar...
 10. Bygga i trä - enkelt, billigt och miljövänligt!
 11. Smågrisar missgynnas av suggstyrt avvänjningssystem.
 12. Tornsilo för kompostering av kadaver.
 13. Plansilo för kompostering av kadaver.
 14. Bestämning av vindavdrift från lantbrukssprutor.
 15. Dammreducerande åtgärder i svinstallar.
 16. Systemlösningar för svin.
 17. Vibrationsdämpning på framtidens traktorer.

1992

 1. Nya tekniska idéer på mjölkningsområdet.
 2. Arbetsmiljön i stallar för lösgående värphöns.
 3. Ergonomiskt riktig mjölkning.
 4. "Växthusstall" för ungdjur i Norrland.
 5. Friskluft - en hälsofaktor för djuren.
 6. Kompostering av kadaver.
 7. Bygga om på förnuftigt vis för kor.
 8. Gipsskivor i djurstallar.
 9. Framtidens kostall - lågkostnadsanpasssat
 10. Förnybara energikällor, samhällsstruktur och miljö.
 11. Byggnadsteknisk värdering av lantbruksbyggnader.
 12. Ammoniak i djurstallar.
 13. Den kemiska miljön i lantbruksbyggnader.

1991

 1. Må bättre som lantbrukare.
 2. Grupphållning av dräktiga suggor i isolerade och oisolerade stallar.
 3. Barnsäkerhet i lantbruket.
 4. Hur växer den sjuka och handikappade grisen?
 5. Harmonisk spädgris blir bättre mor.
 6. Flera spädgrisar kan överleva!
 7. Luftkvalitet i fjäderfästallar.
 8. Rita stallet med dator!
 9. Betonggolv i djurstallar.
 10. Rädda djuren med lättskum.
 11. Framtidens växtodlingsteknik - tekniken och/eller människan?
 12. Vatten till mjölkkor.

1990

 1. Att utvinna eller frisläppa mjölken - nya idéer om gamla problem.
 2. Arbetsmiljön i enkla djurstallar.
 3. Tak över urin- och gödselbehållare.
 4. Uppfödning av slaktsvin i "växthusstall".
 5. Dammbekämpning i djurstallar.
 6. Miljövänliga drivmedel från jordbruksgrödor.
 7. Hemmablandad betong

1989

 1. Svansbitning hos slaktsvin.
 2. Växthus för ungdjur, "solstall".
 3. Värm mjölkkornas dricksvatten!
 4. Friutfodringsautomater till slaktsvin.
 5. Bättre sprutning med funktionstest.
 6. Betong i lantbruket.
 7. Skydda träet mot rötsvampar och insekter.
 8. Häststall - något i hästväg.
 9. Förbom på lantbrukssprutan.
 10. Systemlösningar för häststall.

1988

 1. Vindstabilisering av lantbruksbyggnader.
 2. Brandskydd - erfarenheter från försöksbränder.
 3. Ny teknik för konditionstest av lantbrukssprutor.
 4. Kostallbyggandets hinder och hjälp.
 5. Varmluftsuppvärmning av växthus.
 6. Kalvens födelsemiljö.
 7. Trä i lantbruket - en europeisk angelägenhet.
 8. Självcentrerande frontmatad trepunktskoppling.
 9. Kan bär odlade som industriråvara bli en betydande nischgröda?
 10. Jordbruket bygger för miljarder om året.
 11. Stallar för värphöns på golv.

Kontaktinformation
Sidansvarig: nora.adelskold@slu.se