Fakta Trädgård

Senast ändrad: 01 november 2018

Fakta Trädgård riktade sig till yrkesverksamma inom trädgårdsnäringen och ges ut med 5–8 nummer per år. Serien ges inte längre ut men man kan läsa numren digitalt här eller på SLU-biblioteket.

Serien har upphört att utkomma från och med 2005, men du kan ändå ha nytta av det som hittills har publicerats. Nedan kan du hämta en pdf-fil genom att klicka på respektive titel.

2004 (i samarbete med Viola)

 1. Dragkraftsbehov och sönderdelning vid jordbearbetning – arbetsdjup viktigare än redskapstyp (Johan Arvidsson, Karin Gustafsson, Thomas Keller)
 2. Aromas kvalitet kan förbättras ( Ibrahim Tahir)
 3. Morotskvalitet: analyskvoter kan påvisa god smak (Ulrika Åkesson m.fl.)
 4. Nordliga blåbärsåkrar i kustnära bygder (Andreas Åkerström)
 5. Slutna odlingssystem: Överdrivna risker med organiska ämnen (Beatrix Alsanius, Victoria Jung, Siri Caspersen)

2003 (i samarbete med Viola)

 1. Filter som renar sakta men säkert ( Thomas Brand)
 2. Långsamfilter: Enzymaktivitet mått på effektiviteten ( Beatrix Alsanius, Thomas Brand)
 3. Reglerad dränering – mindre kvävebelastning och högre skörd (Ingrid Wesström)
 4. Resistens mot äppleskorv kartlagd (Boel Sandskär)
 5. Bränsletyp avgör tomatodlingens hållbarhet (Charlotte Lagerberg Fogelberg)

2002

 1. Elvärmd biobädd skyddar grundvatten vid växthuset ( Lennart Tostensson, Elisabeth Börjesson)
 2. KRAV-märkta plantjordar – ingen garanti för odlingsresultatet (Margareta Magnusson)
 3. Manganbrist smyger sig på (Margareta Magnusson)
 4. Bekämpningsmedel i vatten från jordbruk och samhälle (Barbro Ulén, Jenny Kreuger, Peter Sundin)
 5. Genväg till bättre grundstammar (Margareta Welander, Li-Hua Zhu, Xue Yuan Li)
 6. Väderbaserad skördeprognos för isbergssallat – säkrare besked till grossist (Lars Mogren)
 7. Inte bara bruna bönor – allehanda sorter provodlade på Öland (Fredrik Fogelberg)
 8. Kalium från alven – djupgående rötter kan hitta dolda reserver (Ernst Witer, Gerd Johansson)

2001

 1. Behandla matlöken väl – det lönar sig! Lars Mogren)
 2. Gallmyggors feromoner i fokus – effektiv prognos möjlig (Ylva Hillbur, Marie Bengtsson)
 3. Biologiska preparat: Skonsam spridning krävs (Anna-Mia Eriksson)
 4. Gröngödsling i isbergssallat – växtnäringskälla och fångstgröda (Birgitta Rämert, Birgitta Båth, Barbara Ekbom, Ylva Eklind, Sven Hellqvist, Maria Wivstad, Carl Åkerberg)
 5. Grundvattenskydd och jordbruk – motstridig lagstiftning bäddar för konflikter (Maria Albing, Thomas Hahn)
 6. Järnek i kruka till jul – alternativ i sommartomma växthus? (Andrea Kosiba)
 7. Biologisk bekämpning effektivare med datormodell (Margit Nothnagl)
 8. Kväve efter behov i lökodling – miljövinster och säkrad skörd (Ulla Gertsson, Ingrid Björklund)

2000

 1. Rikblommande, rotäkta och robusta rossorter (Ulrika Carlson-Nilsson)
 2. Små bär har stor betydelse – mer antioxidanter i bär än i frukt (Gao Xiangqun)
 3. Biologiskt avfall i kretslopp (Lennart Torstensson)
 4. Feromoner i äppleodlingen (Marie Bengtsson, Peter Witzgall)
 5. Frukt, bär och grönsaker rika folatkällor (Lena Johannesson)
 6. Odling med organiska gödselmedel: Kalkning ofta onödig (Margareta Magnusson)
 7. Ekologisk odling av jordgubbar – sorter, växtskydd, växtnäring, planttyper och ogräs (Birgitta Svensson, Elisabeth Öberg)
 8. Elektroporation – dödande pulser i framtida ogräskontroll (Fredrik Fogelberg)

1999

 1. Växtnäring från hushållsavfall till stadsnära odlingar (Birgitta Båth)
 2. Lingonodling – använd mikrofökade plantor och täck med torv (Björn Gustavsson)
 3. De livsviktiga antioxidanterna. Lagringen betydelsefull för halter i frukt och grönt (Marie Olsson)
 4. Mykorrhiza kan främja växthälsa (Siri Caspersen)
 5. Herbicidresistens hos ogräs – mekanismer och åtgärder (Tommy Arvidsson, Birgitta M. Fogelfors, Håkan Fogelfors)
 6. Vegetabilier största kadmiumkällan i kosten (Håkan Asp)
 7. Färska förberedda grönsaker – bästa råvaran och obruten kylkedja krävs (Mia Ahlgren)
 8. Värme, kalcium och vinäger förbättrar lagringen av äpple (Nils-Arthur Ericsson, Ibrahim Tahir)

1998

 1. Odlingssubstrat för ekologisk plantuppdragning. Stor skillnad i skörd (Magareta Magnusson)
 2. Havtorn - framtidsbär med exotisk smak (Niklas Jeppson)
 3. Varroakvalstret bör bekämpas ekologiskt (Ingemar Fries)
 4. Växthusodlare i enkät: Svårt påverka myndigheter och handel (Katarina Wedelsbäck Bladh)
 5. Grönmassa till växthustomater (Lena Gäredal)
 6. Bekämpning i växthus – rätt spridningsteknik viktig (Ulla Nilsson)
 7. Mykorrhiza – dold kraft i odlingen (Monica Kling)
 8. Kväve från gröngödsling måste kunna styras (Elisabeth Ögren, Birgitta Båth, Birgitta Rämert)

1997

 1. Resurshushållande jord- och trädgårdsbruk. (Mångfasetterat temaområde Gunnela Gustafson, Torbjörn Rydberg m.fl.)
 2. Perennanyckel för norrländskt klimat (Elisabeth Öberg)
 3. Ekologiskt odlade produkter. Hur ska priset sättas? (Lena Ekelund Axelsson)
 4. Cirkulerande näringslösning. Bakteriell nedbrytning av hämmande ämnen (Peter Sundin)
 5. Motståndskraftig potatis för ekologisk odling (Jannie Hagman)
 6. Öjebynprojektet. Ekologiskt odlad broccoli gav högre intäkter (Elisabeth Öberg)
 7. Ekologisk begoniaodling. Jordar och växtnäringspreparat i test (Bo Nilsson)
 8. Långsamfiltrering i slutna system. Prisvärd biologisk rening (Beatrix Waechter-Kristensen, Linda Nilsson)
 9. Värmesummor från växthusdatorn förutsäger blom- och frukttutveckling (Rolf Larsen)
 10. Ogräsborstning i radodlade grödor – del av systemlösning för ekologisk odling (Fredrik Fogelberg)
 11. Söta körsbär under tak (Birgitta Svensson)
 12. Användning av bekämpningsmedel: Klarades halveringsmålen? (Håkan Fogelfors)

1996 (saknar bilder)

 1. Flamning av ogräs - miljökonsekvenser och energibehov (Johan Ascard)
 2. Trädgårdsmargerit till snitt. Enkel blomma med många krav (Jan Johansson)
 3. Prydnadsväxter bevaras. Delprojekt lökväxter (Eva Jansson, Kenneth Lorentzon)
 4. Nya jordgubbssorter för norra Sverige (Bo Nilsson)
 5. Bikarbonat mot mjöldagg (Carl Åkerberg)
 6. Svenska hösthallonsorter lämpliga för ekologisk odling (Bo Sjöstedt)
 7. Pimpsten - naturligt odlingsmedium i växthus (Sveinn Adalsteinsson, Cathrin Pettersson)
 8. KRAV-jordar provade. Färskvaror med varierande kvalitet (Margareta Magnusson)
 9. Jordgubbssorter för svenska förhållanden (Birgitta Svensson)
 10. Rester av bekämpningsmedel i växthus (Ulla Nilsson)
 11. Kantarell odlad i växthus –kommersiell produktion i sikte (Eric Danell)
 12. Rabarber – en robust kultur (Kimmo Rumpunen)

1995 (saknar bilder)

 1. Kalciumbrist hos några krukväxter (Alf Hilding)
 2. Päron och äpplen från Balsgård (Hilde Nybom)
 3. Fluorescerande bakterier kan indikera svampangrepp (Beatrix Waechter-Kristensen, Anne-Marie Johansson, Paul Jensén)
 4. Ökat intresse för ekologiskt odlade grönsaker (Karina Mathisson, Anna Schollin)
 5. Köksväxtsorter för norrländsk odling (Margareta Magnusson, Bo Nilsson)
 6. Frilandsodlade grönsaker. Växtnäringsstudier (Margareta Magnusson)
 7. Rosenkvitten för industrin (Kimmo Rumpunen)
 8. Mikroförökning, genöverföring och tillväxtxtudier (Margareta Welander)
 9. Kålflugans naturliga fiender (Monika Ahlström-Ohlsson)
 10. Integrerad bekämpning i växthus. Nyttoorganismers känslighet för kemiska bekämpningsmedel (Christina Säll)
 11. Växtföljd i köksväxtodling (Birgitta Båth, Elisabeth Ögren)
 12. Morotsflugan. Samodling med mattlusern minskar angrepp (Birgitta Rämert)
 13. Retardering av Petunia med flurprimidol. Fin saluplanta som växer bra i rabatten (Hartmut K. Schüssler)
 14. Svart bäraronia ger färgämne för livsmedel (Niklas Jeppsson)
 15. Marktäckning med gräsklipp. Både blomkål och kålflugor gynnas (Sven Hellqvist)

Under åren 1983–1994 gavs det ut 1 112 nummer av Fakta Trädgård. Vänd dig till SLU-biblioteket för att se dem.

Klicka här om du gratis vill installera programmet Adobe Acrobat Reader. Om det inte går att öppna någon eller några av pdf-filerna, kan det bero på ett temporärt fel i vårt system. Försök igen senare! I PC och med Explorer kan du behöva högerklicka på länken och spara pdf-filen på din dator för att kunna öppna den.


Kontaktinformation
Sidansvarig: nora.adelskold@slu.se