Fakta Veterinärmedicin

Senast ändrad: 01 november 2018

Fakta Veterinärmedicin gavs ut t.o.m. 1996. Serien finns på SLU-biblioteket. Serien finns på SLU-biblioteket.

1996

 1. Är god djurhälsa lönsamt? – Om utrotningen av Aujeszky's sjukdom i Sverige
 2. Trycket i luftstrupen – kan påvisa andningshinder hos hästar
 3. Livmoderbiopsi – ett hjälpmedel vid fertilitetsutredning av ston
 4. Bandmask hos häst – vanligare än man trott
 5. Belastningsskador i karpalleden – ett allt vanligare problem hos unga travhästar
 6. Aktuella klövsjukdomar. Klövskador hos kor till följd av fång
 7. Leukos hos svenska kor – snart ett minne blott?
 8. Hundar ser aldrig rött
 9. Utseendet har betydelse. Samband exteriör-prestation hos unga ridhästar
 10. Doping av häst med bikarbonat ("milkshake")
 11. Bakterier och antibiotika - en ständig maktkamp
 12. Scintigrafi – modern bilddiagnostik
 13. Kreatintillskott till häst
 14. Bornavirus hos djur och människor

1995

 1. Komplexbildande föreningars effekt på metallupptaget på däggdjur
 2. Primärt glaukom med sluten kammarvinkel
 3. Doping av hundar – ett potentiellt problem inom hundsporten
 4. Struppipning i avelsarbetet med svenskt halvblod
 5. Klenbuterol – bruk och missbruk
 6. Relationen mellan ko och kalv
 7. Vaccination mot salmonella hos nötkreatur – nya effektiva vacciner på gång
 8. Fjäderhackning och kannibalism hos värphöns

1994

 1. Bedömning av hingstens fruktsamhet
 2. Tidig fosterdöd hos sto
 3. Kolibakterier som orsak till juverinflammation
 4. Beläggningsgrad och gruppstorlek för slaktsvin
 5. Dricksvatten till hästar
 6. Nya metoder vid diagnostik av matförgiftningar
 7. Stress och smärta under förlossning
 8. Fotskador hos svenska slaktkycklingar
 9. Cellsammansättning i en speciell mjölkfraktion – en känslig indikator på juverhälsotillståndet
 10. Svinsemin
 11. Bakteriefloran i vagina hos tikar

1993

 1. Mikrodialys – medicinsk provtagning utan vävnadsskador
 2. Tamhönsens beteende och välbefinnande
 3. Varför slåss grisar?
 4. Spannmålshantering och mögelgiftet ochratoxin A
 5. Vågar vi äta renkött efter Tjernobylolyckan?
 6. Provrörskalv – vad är det?
 7. Koppar – ett nödvändigt ont!
 8. Lunginflammation på föl
 9. Banunderlagets betydelse för hästens hållbarhet
 10. Hästens muskulatur
 11. Osteochondros hos häst

1992

 1. Hjärtsvikt hos hund
 2. Några ord om coccidios hos kalv
 3. Därför analyserar vi hästens reproduktionshormoner
 4. Tillväxtfaktorer – en av biologins minsta gemensamma nämnare
 5. Kan man föda upp Campylobacterfria kycklingar?
 6. Viroser i kattens centrala nervsystem
 7. Spermabedömning
 8. Ringorm hos katt

1991

 1. Glaukom hos hund och katt
 2. Fiskens immunsystem, försvar och miljömätare
 3. Behov att bygga eller bara att bo?
 4. Dålig stallmiljö ger hästen kronisk hosta
 5. E-vitamin skyddar mot syre
 6. Cryptosporidios – en sjukdom hos människor och djur
 7. Är skållning av grisar i kar livsmedelshygieniskt acceptabel?
 8. Vinterdysenteri – en diarrésjukdom hos nötkreatur
 9. Hovbroskförbening hos svenska ardennerhingstar
 10. Vävnadskammaren – en modell av verkligheten
 11. Radioaktivt cesium i livsmedel
 12. Normal och sjuklig benbildning
 13. Beror grisningsfeber på ett nedsatt immunförsvar?

1990

 1. Dialogen mellan embryo och moder
 2. Farlig flora
 3. Motionerade grisar ger bättre kött?
 4. Testikelstörningar hos galt
 5. Att dia eller inte dia
 6. Magnetfält, möss och människor
 7. Leverförfettning hos kor
 8. Djurens detaljer
 9. Drögträning – en alternativ träningsmetod för travhästar
 10. Medicinsk behandling vid pyometra på hund
 11. Digivande suggor i grupp
 12. Den guldgula stafylokockens gåta
 13. Hordenin – dopingsubstans för häst?

1989

 1. Metaboliter av PCB och DDT - en fara för säl och människa?
 2. Grisen som mor
 3. Kroniska tarminflammationer hos häst
 4. Hjärtdiagnostik med ultraljud
 5. Varför får hunden urinstenar och hur behandlas den?
 6. Ströspänningar – också ett svenskt problem?
 7. Är uppstötning av föda viktigt för hundvalpens framtida beteende?
 8. Om gyltornas könsmognad
 9. Är bioaktivering av aflatoxin i nässlemhinnan en orsak till nästumörer hos nötkreatur?
 10. Men likväl andas den...
 11. Kospenens försvar
 12. Rörelsemönster och ledförändringar hos ungtjurar
 13. Heparin – ett läkemedel mot blodpropp

1988

 1. Dräktighetsundersökning med ultraljud på häst och nötkreatur
 2. Alggifter hos blåmusslor
 3. Immunsystemet hos nötkreatur – målorgan för två aktuella virus (BVDV och BLV)
 4. Nya metoder för att karakterisera juvertumörer hos hund
 5. Har exteriörbedömning på häst något värde?
 6. Modern epidemiologi inom veterinärmedicinen
 7. Ammoniakbehandling av foder – ny konserveringsmetod med fördelar och risker
 8. D-vitamin – gammalt vin i nya läglar
 9. Endotoxiner – ett gissel i miljön
 10. Iscom – vaccin för framtiden?
 11. Antibiotikarester i mjölk – varför letar man och hur?
 12. Fång hos kor – ett ömmande problem
 13. Zoonoser
 14. Embryoteknik – ett redskap för genetisk ingenjörskonst

1987

 1. Cesiumomsättning hos lamm
 2. Husdjurens beteende – en spegling av deras miljö
 3. Går det att utrota ringorm med vaccination?
 4. Aktuell forskning kring juverinflammation hos ko
 5. Könsfunktionerna hos sugga efter grisningen
 6. Husdjurens beteende – forskning pågår
 7. Toxoplasmos – en sjukdom hos människor och djur

1986

 1. Campylobacter – en nygammal bakterie av livsmedelshygieniskt intresse
 2. Hur påverkas husdjuren av kraftledningar?

Kontaktinformation
Sidansvarig: nora.adelskold@slu.se