Postersession FoU-dagarna 2024

Senast ändrad: 20 maj 2024

Även detta år kommer det att vara en postersession under FoU-dagarna där relevanta forskningsprojekt för ekologisk produktion presenteras. På den här sidan kan du anmäla intresse för att visa din poster.

Anmälan poster

De uppgifter du registrerar här kommer att behandlas av SLU för att administrera din anmälan eller ditt besök. Läs mer om behandling av personuppgifter på www.slu.se/personuppgifter.

Postrarna kommer att visas i Nedre foajén i Ulls hus och vi vill gärna att du sätter upp din poster på förmiddagen den 7 november.

Ett postermingel kommer att hållas i samband med ett förlängt fika kl 14:40­–15:40 samma dag. Som posterutställare förväntas du närvara vid detta mingel. Vi vill också att du spelar in en kort presentation för din poster (max 5 min) innan FoU-dagarna. Inspelningarna kommer att klippas ihop och läggas ut på vår Youtubekanal innan FoU-dagarna så att de som deltar digitalt också ska kunna ta del av postrarna. Vi kommer att kunna hjälpa till med inspelningen om det behövs, mer info om detta kommer i början av oktober.