Mat och stad

Senast ändrad: 15 augusti 2019
vertical-garden.png

Projektet ”Mat och stad” syftar till att identifiera tvärvetenskapliga kunskapsluckor och forskningsfrågor inom området på SLU. I projektet kommer en struktur och ett arbetssätt tas fram för att främja ett mång- och tvärvetenskapligt nätverk av forskare och lärare.

Mat och stad är ett gemensamt projekt mellan SLU: s framtidsplattformar SLU Future Food och SLU Urban Futures.

Ett nätverk av forskare, lärare och studenter på SLU

Det första steget i projektet är att upprätta ett internt nätverk på SLU av forskare, lärare, och studenter inom området. Det här nätverket kommer vara mång- och tvärvetenskapligt och vara fakultetsöverskridande. En viktig aktivitet inom nätverket är att arrangera workshopar och seminarier för att göra en inventering av kunskapen inom området. Kunskapsluckor kommer identifieras liksom nya interdisciplinära forskningsfrågor och samarbetsprojekt.

Samarbete med industri och myndigheter

Forskare, lärare och studenter i nätverket kommer att ordna workshops och seminarier med intressenter, t.ex. myndigheter, branschorganisationer, intresseorganisationer och forskningsinstitut.

I projektet kommer rapporteras ges ut som baseras på kunskapsinventeringen och workshops.


Kontaktinformation
Daniel Bergquist, Koordinator för Mat och stad

Telefon: 672576, 0707542909
E-post: daniel.bergquist@slu.se

Sidansvarig: anna-maria.wremp@slu.se