Höstförsöket 2018

Senast ändrad: 10 augusti 2018
hostforsoket_stor.jpg

OBS! Vi ställer in årets Höstförsök, då den långvariga torkan som varit i sommar i hela landet har gjort att vi inte tror att vi kan göra korrekta höstlövsobservationer på många av våra träd. De har helt enkelt försökt rädda sig genom att byta färg eller t.o.m. fälla sina löv redan nu!  Vi hoppas att detta är en engångsföreteelse och att vi kan återkomma ett annat år för att inspirera er och era elever att delta i riktig forskning!

Vill ni ändå använda Höstförsökets material i undervisningen, får ni gärna göra det. Det enda som ni inte kan göra är att registrera era observationer på hemsidan. Gör istället en egen utveckling, t.ex. med bildkollage av era träd, i klassrummet. Se vidare information via länken nedan.

I Höstförsöket 2018 vill vi undersöka hur utvecklingen av höstlövsfärger skiljer sig åt mellan olika träd och i olika delar av landet. Vi hoppas på din hjälp! Lärarhandledning och datainsamlingsprotokoll publiceras på Höstförsökets hemsida.

Har du frågor, hör av dig till vår e-postadress: hostforsoket@naturenskalender.se


Kontaktinformation

Ola Langvall, Försöksledare
SLU, Enheten för skoglig fältforskning
ola.langvall@slu.se, 0472-263180, SLU-ankn. 4716