Ur SLU:s kunskapsbank

Hur bra passar du och din hund ihop?

Senast ändrad: 07 november 2017
ThereseRehn916.JPG

I denna översiktsartikel går forskare vid SLU in på djupet kring hur man kan mäta relationen mellan hund och människa. Det är känt att vissa relationer mellan ägare och hund fungerar bättre än andra. Varför är det så?

Syftet med studier inom området är att hitta sätt att hjälpa hundägare att förstå hur de bäst interagerar med sin hund och ser till att hundens omvårdnadsbehov blir tillfredsställt. I artikeln diskuterar forskarna hur olika studieupplägg fångar upp faktorer som är avgörande för hur en relation utvecklas.

För att få veta mer om relationen mellan ägare och hund föreslår forskarna att man undersöker hur den enskilda hunden knyter an till sin ägare. Sådana undersökningar kan baseras på teorier från humanpsykologin, där man bland annat vet att barn använder olika strategier för att söka stöd hos vuxna. Man bör också titta på ägarens förhållningssätt till andra människor, eftersom det kan ge information om ägarens omvårdnadsstrategier. En genväg för att studera relationen mellan ägare och hund kan också vara att studera separation- och återföreningsbeteende.

Forskningsnyhet från SLU, publicerad december 2016

 

 
 
Länk till artikeln:

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168159116302088

Referens:

Rehn, T., Keeling, L.J. 2016. Measuring dog-owner relationships: Crossing boundaries between animal behaviour and human psychology. Applied Animal Behaviour Science 183: 1-9. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.applanim.2016.07.003.


Kontaktinformation

Therese Rehn
Forskare vid institutionen för husdjurens miljö och hälsa; enheten för djurskydd                                                        

Telefon: 018-672108
E-post: therese.rehn@slu.se