Hydrologidagarna 2013

Last changed: 09 September 2016

Hydrologidagarna 2013 gick av stapeln i Umeå den 19-20 mars under namnet Skogens vatten – från akademi till praktik.

Som vanligt stod SHR (Sveriges hydrologiska råd) som värd, men i år tillsammans med forskningsprogrammen Future Forest och ForWater. Tanken med årets tema var att sätta fokus på skogslandskapets vatten, deras naturgivna förutsättningar, känsligheten och hur de påverkas av människan.

Skogens vatten – från akademi till praktik har fem underteman;
1. Skogen och vattnet – en hydrologs perspektiv
2. Vattenkvalitet i skogen
3. Ekologin i och runt skogsvatten
4. Samarbetet kring skogens vatten
5. Skogen, marken och vattnet i tredje världen

Doktorander som presenterar en poster kan söka resebidrag via SHR. Ansökan sker i samband med anmälan.

{Accordion} 

Tack till alla som var med!

 Med vänliga hälsningar

Hjalmar Laudon, värd för årets hydrologidagar

              

 

Program

Hydrologidagarna 2013, Program (reviderat 2013-03-12)

lokal: P-O Bäckströms sal (Aulan), plan 6 SLU Umeå

Tisdag 19 mars

 

 

 

  

10.30

Inledning Hydrologidagarna

Hjalmar Laudon, Future Forest och Johan Kling, ordförande, SHR

 

Session 1: Skogen och vattnet – en hydrologs perspektiv, Jeff Lewis, ordförande

10.45

Harald Grip - Historik kring vatten i skogen

11.10

Angela Lundberg - Snöprocesser i skog

11.35

Reinert Karlsen - Specifik avrinning i skogslandskapet

12.00

Jeff Lewis - IAH – vad är det?

 

 

Session 2 Vattenkvalitet i skogen, Anneli Ågren ordförande

13.45

Karin Eklöf - Orsakar skogsbruksaktiviteter ökade halter av total- och metylkvicksilver i avrinnande ytvatten

14.10

Ann-Kristin Bergström - Mer kväve i skogen- påverkar det sjöars produktivitet och funktion?

14.35

Salar Valinia - Överensstämmer modellering av försurning med ett århundrade av biologiska observationer?

15.00

Marcus Wallin - Skogens kolbalans - vad har små bäckar för betydelse?

 

 

Onsdag 20 mars

 

Session 3 Ekologi i och kring skogsvatten, Birgitta Malm-Renöfält ordförande 

09.00

Lenka Kuglerova - Växter längs vattendrag i landskapet – var finns mångfalden?

09.25

Lovisa Lind - Vilken betydelse har isen för strandvegetationen längs rinnande vatten?

09.50

Lennart Henriksson - Skogens vatten från ett biologiskt perspektiv

 

 

Session 4 Samarbetet kring skogens vatten, Katarina Eckerberg ordförande

10.45

Mattias Sundqvist - Gränser – inget hinder för bättre skogsvatten

11.10

Mats Johansson - Vattenråden och skogens vatten

11.35

Elisabet Andersson - Dialog om hänsyn till sjöar och vattendrag - funktioner, förutsättningar, målbilder

12.00

Anna Zachrisson - Vattensamarbete: Ekologisk restaurering i policy och praktik

 

 

Session 5 Skogen, marken och vattnet i tredje världen, Ulrik Ilstedt, ordförande

13.30

Kevin Bishop - Skog vatten och välstånd i Ekvatorial Afrika – hydrologins utmaningar förr och efter avskogningar

13.55

Aida Bargues Tobella - Lagom är bäst! Nytt synsätt ger mer grundvatten i tropikerna

14.20

Per Knutsson - Stabilitet eller förändring? Framväxten av resiliensteori och dess relevans för vår förståelse av komplexa, socio-ekologiska system i utvecklingsländer


Contact
Page editor: kim.lindgren@slu.se