18
nov
Aulan i Undervisningshuset, övre foajén samt flera grupplokaler under eftermiddagen., Uppsala

Dokumentation: temadag om smartare miljöanalysmetoder

Under temadagen 2014 satte vi fokus på miljöanalysens nya smarta metoder och metodkombinationer. Bland ämnena fanns e-dna, barcoding, nya datakällor för fjärranalys, medborgarforskning, integrering av kunskapsunderlag i samhällsbeslut, m.m. Här kan du se föredragen från dagen och ta del av annan dokumentation.

Närmare 90 personer deltog på plats och ett okänt antal följde delar av dagen via webben.

Program (pdf)

Konferenstidning (pdf)

 

{Bildspel}
Bilder från mingel och föredrag. Foto: Mark Harris.

 

Se inspelningar från förmiddagen

På grund av att SLU:s servrar under denna dag utsattes för en överbelastningsattack, gick delar av direktsändningen inte ut som planerat och inspelningen blev inte fullständig. Vi har i efterhand spelat in ett av föredragen som föll bort helt.

Dokumentation från eftermiddagens workshops

Från vänster: Göran Ståhl (Foto: Jenny Svennås-Gillner, SLU), Maria Kahlert (Foto: Christian Demandt), Ruth Nichols (Foto: Magnus Nyberg), Håkan Olsson (Foto: SLU), Kjell Bolmgren (Foto: Viktor Wrange, SLU), Tuija Hilding-Rydevik (Foto: Mark Harris, SLU)

Medverkande var bland andra (från vänster till höger i bilden ovan):

  • Göran Ståhl, vicerektor med ansvar för fortlöpande miljöanalys, SLU
  • Maria Kahlert, docent inom biologi inriktning ekologi, SLU
  • Ruth Nichols, forskare inom molekylär ekologi, SLU
  • Håkan Olsson, professor i skoglig fjärranalys, SLU
  • Kjell Bolmgren, forskare och samordare för Svenska fenologinätverket (naturenskalender.se), SLU
  • Tuija Hilding-Rydevik, professor i miljöbedömning och föreståndare för Centrum för biologisk mångfald, SLU och Uppsala universitet
Fakta
Tid: 2014-11-18 -
Ort: Uppsala
Lokal: Aulan i Undervisningshuset, övre foajén samt flera grupplokaler under eftermiddagen.
Arrangör: SLU:s råd för fortlöpande miljöanalys
Mer information:

Ann-Katrin Hallin, ann-katrin.hallin@slu.se, 018-67 38 25
Ann-Sofie Morén, ann-sofie.moren@slu.se, 018-67 10 52

#fomadag2014

Om temadagen
Sedan 2007 ordnar SLU:s råd för fortlöpande miljöanalys (Fomar) en årlig temadag.Kontaktinformation