29
apr
Aulan, Uppsala

Flora- och faunavårdskonferensen 2014

En dag vill vi höra - det gjorde ni bra! Varmt välkomna till årets Flora- och faunavårdskonferens den 29 april 2014. Ämnet för dagen är måluppfyllelse för naturvården och ansvaret för detta.

Kollage från tidigare konferenser. Foto: SLU

Vi har resultat från naturens hälsokontroll. Genom temperaturmätning enligt art-, habitat- och fågeldirektiv har vi en god bild av tillståndet för den biologiska mångfalden. Flora- och faunavård 2014 handlar om detta och vad vi gör åt det.

Vi får höra hur ansvariga sektorsmyndigheter och regering tänker sig att möta behoven. Miljöminister Lena Ek berättar om propositionen om biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Det blir också spännande att höra Maria Wetterstrands tankar om möjlighet till förändring. Göran Rosenberg som är moderator hjälper oss förhoppningsvis att finna svaren på frågan: Hur uppnå gynnsam bevarandestatus? För visst vore det underbart om kommande generation sa till oss – Det gjorde ni bra!

Välkommen att möta vårsolen i Uppsala och träffa nya och gamla naturvänner!

Lena Sundin Rådström
Chef ArtDatabanken

Fakta
Tid: 2014-04-29 -
Ort: Uppsala
Lokal: Aulan
Arrangör: Artdatabanken
Pris: Differentierad deltagaravgift. Lägre avgift före 6 april.
Mer information:

Johan Samuelsson
johan.samuelsson@slu.se
tel: 018-67 34 09

Om Flora- och faunavårdskonferensen

ArtDatabanken arrangerar Flora- och faunavårdskonferensen varje år. Konferensen har olika teman, alltid med bevarandet av den biologiska mångfalden som utgångspunkt.

Konferensen gästas av forskare, biologer, politiker, journalister och andra med intresse för naturvård och är en uppskattad tillställning bland såväl medverkande som åhörare. Under konferensen delas varje år ett av Sveriges förnämaste naturvårdpriser ut - ArtDatabankens naturvårdspris. Konferensen äger rum i Uppsala och har pågått sedan 1991.

Vad brukar det handla om?

Ta del av tidigare Flora- och faunavårdskonferenserKontaktinformation