30
sep
Se ovan

Relevans i ansökan till Stiftelsen Lantbruksforskning

Stiftelsen Lantbruksforskning (SLF) inför tvåstegsansökan i den utlysning vars första steg är öppet och stänger 15 okt 2014. I detta första steg kommer urvalet att baseras på en 3-sidig idéskiss, som bedöms enbart av branschföreträdare. Som stöd för SLU:s forskare i arbetet med att beskriva forskningens relevans arrangerar Externfinansiering / Grants Office detta seminarium.

Tisdag 30 september 2014 klockan 9 - 12

Videokonferens med presentationer i Ultuna (och ev Alnarp)
- Alnarp, Lilla sessionssalen
- Skara, Nonnerummet
- Ultuna, undervisningshuset sal O
- Umeå, Holly-Wood

9:00-9:10 Välkommen! Staffan Lund, Externfinansiering / Grants Office
   
Exempel på hur branschen bedömer forskningens relevans
 9:10-9:40  Anna Kristoffersson, lantbrukare och ledamot av SLF:s styrelse
 9:40-10:10  Jakob Söderberg, Växa Sverige
   
10:10-10:40 Fika
   
Tre sidor som övertygar branschen om nyttan med min forskning
10:40-11:50  Anders Esselin, Man & Nature
   
11:50-12:00 Tack! Staffan Lund, Externfinansiering / Grants Office

 

Anmälan senast 25 september till frank.sterner@slu.se, ange vid vilken ort du deltar om det är annan än Ultuna.

Språk: Seminariet kommer att hållas på svenska.


Kontaktinformation