Hoppa till huvudinnehåll

Sök anställd


Antal sökresultat: 1
Åsa Gelinder Viklund
Åsa Gelinder Viklund
Universitetslektor vid Institutionen för husdjursgenetik (HGEN); Institutionen för husdjursgenetik, Tillämpad genetik
Universitetslektor vid Institutionen för anatomi, fysiologi och biokemi (AFB); Avdelningen för hippologi

Telefon: +4618671967
E-post: asa.gelinder.viklund@slu.se

Postadress:
Inst för HGEN, Box 7023

750 07 UPPSALA
Besöksadress: Ulls väg 26 , Uppsala


Postadress:
Enheten för hippologutbildning, Box 7046

75007 UPPSALA
Besöksadress: VHC Huvudentré, Ulls väg 26, hus 5, plan 4 , UppsalaLoading…