Sveriges lantbruksuniversitet

Sök anställd


Antal sökresultat: 1
Artur Larsson
Artur Larsson
Förvaltningsledare vid Artdatabanken; ArtDatabanken, Artinformation

Telefon: +46018672218
E-post: artur.larsson@slu.se

Arbetsbeskrivning: Organismgruppsansvar för steklar. Arbetar med rödlistning, fakta, analys, tillstånd och trender för arter. Leder den svenska expertkommittén för organismgruppen, är drivande i det nationella arbetet med validering av steklar. Systemansvar för webbapplikationen Artfakta samt för Träd- och Musselportalen.

Postadress:
ArtDatabanken
Box 7007
750 07 Uppsala
Besöksadress: Almas Allé 8E , UppsalaLoading…