Sveriges lantbruksuniversitet

Sök anställd


Antal sökresultat: 1
Artur Larsson
Artur Larsson
Konsulent vid Artdatabanken; ArtDatabanken, Artinformation

Telefon: 018-672218
E-post: artur.larsson@slu.se

Arbetsbeskrivning: Organismgruppsansvar för steklar. Arbetar med rödlistning, fakta, analys, tillstånd och trender för arter. Leder den svenska expertkommittén för organismgruppen, är drivande i det nationella arbetet med validering av steklar. Systemansvar för webbapplikationen Artfakta samt för Träd- och Musselportalen.

Postadress:
ArtDatabanken, Box 7007

75007 UPPSALA
Besöksadress: Almas allé 8E , UppsalaLoading…