Sveriges lantbruksuniversitet

Sök anställd


Antal sökresultat: 1
Christina Halling
Christina Halling
Miljöanalysspecialist vid Artdatabanken; ArtDatabanken, Naturvård

Telefon: +4618671210
E-post: christina.halling@slu.se

Arbetsbeskrivning: Naturtypsansvar för marina naturtyper inom habitatdirektivet. Arbetet omfattar uppföljning, analys och utvärdering av marina naturtyper, statusbedömning och rapportering av tillstånd samt vägledning för länsstyrelsernas arbete med skyddade områden. Bistår Havs- och vattenmyndigheten och andra myndigheter i marina frågor inom EU -samarbetet. Organismansvarig för alger inklusive rödlistning.

Postadress:
ArtDatabanken, Box 7007

75007 UPPSALA
Besöksadress: Almas allé 8E , UppsalaLoading…