Sveriges lantbruksuniversitet

Sök anställd


Antal sökresultat: 1
Eddie von Wachenfeldt
Eddie von Wachenfeldt
Konsulent, Miljöanalysspecialist vid Institutionen för akvatiska resurser; Kustlaboratoriet, gemensamt
Konsulent, Miljöanalysspecialist vid SLU Artdatabanken; SLU Artdatabanken, Naturvård

Telefon: +4618672241, +46738237734
E-post: eddie.vonwachenfeldt@slu.se

Postadress:
ArtDatabanken, Box 7007

75007 UPPSALA
Besöksadress: Almas allé 8E , Öregrund


Postadress:
ArtDatabanken, Box 7007

75007 UPPSALA
Besöksadress: Almas allé 8E , ÖregrundLoading…