Sveriges lantbruksuniversitet

Sök anställd


Antal sökresultat: 1
Elisabet Ottosson
Elisabet Ottosson
Miljöanalysspecialist vid SLU Artdatabanken; SLU Artdatabanken, Artinformation

Telefon: +4618672745, +46730363758
E-post: elisabet.ottosson@slu.se

Arbetsbeskrivning: Organismgruppsansvar för svampar. Arbetar med rödlistning, fakta, analys, tillstånd och trender för arter. Ingår i den svenska expertkommittén för organismgruppen, är drivande i det nationella arbetet med validering av svampar. I arbetet ingår även presentation, sammanställning och bearbetning av fakta om arter, inklusive bestämningsnycklar och tillhörande bilder, termer och begrepp.

Postadress:
ArtDatabanken
Box 7007
750 07 Uppsala
Besöksadress: Almas Allé 8E , UppsalaLoading…