Sveriges lantbruksuniversitet

Sök anställd


Antal sökresultat: 1
Håkan Ljungberg
Håkan Ljungberg
Miljöanalysspecialist vid SLU Artdatabanken; SLU Artdatabanken, Forskning och fynddata

Telefon: +4618672592, +46730814167
E-post: hakan.ljungberg@slu.se

Arbetsbeskrivning: Organismgruppsansvar för skalbaggar. Arbetar med rödlistning, fynddata, ekologiska data, bestämningsnycklar, den taxonomiska databasen samt analys av tillstånd och trender för arter. Entomolog med fokus på skalbaggar – främst dyngbaggar, jordlöpare och andra markskalbaggar samt växtlevande skalbaggar; i odlingslandskap, våtmarker och sandmarker. Fil lic i zoologi vid Lunds Universitet. Har forskat bl.a på rekonstruktion av landskapshistoria baserat på paleoekologisk analys av pollen och subfossila insekter i torvavlagringar.

Postadress:
ArtDatabanken, Box 7007

75007 UPPSALA
Besöksadress: Almas allé 8E , Stenstugu, EndreLoading…