Sveriges lantbruksuniversitet

Sök anställd


Antal sökresultat: 1
Helene Larsson Jönsson
Helene Larsson Jönsson
Forskare FLK vid Institutionen för biosystem och teknologi

Telefon: 040-415370
E-post: helene.larsson.jonsson@slu.se

Arbetsbeskrivning: Kadmium, kalciumgödsling, kvävegödsling, potatiskvalitet, tungmetaller, växtnäring

Postadress:
Biosystem och Teknologi, Box 103

230 53 ALNARP
Besöksadress: Sundsvägen 16 , AlnarpLoading…