Sveriges lantbruksuniversitet

Sök anställd


Antal sökresultat: 1
Henrik Thurfjell
Henrik Thurfjell
Miljöanalysspecialist vid Artdatabanken; ArtDatabanken, Naturvård

Telefon: 018-672617, 073-0402221
E-post: henrik.thurfjell@slu.se

Arbetsbeskrivning: Organismgruppsansvar för däggdjur, fåglar, grod- och kräldjur. Arbetar med rödlistning, fakta, analys, tillstånd och trender för arter. Leder den svenska expertkommittén för organismgruppen, är drivande i det nationella arbetet med validering av däggdjur samt grod- och kräldjur. Medverkar i arbetet med validering av fåglar.

Postadress:
ArtDatabanken, Box 7007

75007 UPPSALA
Besöksadress: Almas allé 8E , UppsalaLoading…