Sveriges lantbruksuniversitet

Sök anställd


Antal sökresultat: 1
Jenny Kreuger
Jenny Kreuger
Forskningsledare vid Institutionen för vatten och miljö; Sektionen för organisk miljökemi och ekotoxikologi

Telefon: 018-672462, 0705-672462
E-post: jenny.kreuger@slu.se

Arbetsbeskrivning: Undervisning, forskning och miljöövervakning av kemiska bekämpningsmedel (växtskyddsmedel, pesticider) i miljön.

Postadress:
Institutionen för vatten och miljö, Box 7050

75007 UPPSALA
Besöksadress: Lennart Hjelms väg 9 , Uppsala