Sveriges lantbruksuniversitet

Sök anställd


Antal sökresultat: 1
Karin Ahrné
Karin Ahrné
Miljöanalysspecialist vid SLU Artdatabanken; SLU Artdatabanken, Naturvård

Telefon: +4618672683
E-post: karin.ahrne@slu.se

Arbetsbeskrivning: Organismgruppsansvar för fjärilar. Arbetar med rödlistning, fakta, analys, tillstånd och trender för arter. Leder den svenska expertkommittén för organismgruppen, är drivande i det nationella arbetet med validering av fjärilar. Samordnar frågor kring artbedömning och analys, kontaktperson för frågor om rödlistning.

Postadress:
SLU Artdatabanken
Box 7007
750 07 Uppsala
Besöksadress: Almas Allé 8E , UppsalaLoading…