Sveriges lantbruksuniversitet

Sök anställd


Antal sökresultat: 1
Karin Ahrné
Karin Ahrné
Konsulent vid Artdatabanken; ArtDatabanken, Naturvård

Telefon: 018-672683
E-post: karin.ahrne@slu.se

Arbetsbeskrivning: Organismgruppsansvar för fjärilar. Arbetar med rödlistning, fakta, analys, tillstånd och trender för arter. Leder den svenska expertkommittén för organismgruppen, är drivande i det nationella arbetet med validering av fjärilar. Samordnar frågor kring artbedömning och analys, kontaktperson för frågor om rödlistning.

Postadress:
ArtDatabanken, Box 7007

75007 UPPSALA
Besöksadress: Almas allé 8E , UppsalaLoading…