Sveriges lantbruksuniversitet

Sök anställd


Antal sökresultat: 1
Kim Lindgren
Kim Lindgren
Databasadministratör vid Enheten för skoglig fältforskning; Vindeln gemensamt

Telefon: 070-5489615
E-post: kim.lindgren@slu.se

Postadress:
SLU
Skogens ekologi och skötsel
901 83 Umeå
Besöksadress: Skogsmarksgränd 17 , VindelnLoading…